Denne uka får nautikkstudenter satt sjøbein om bord på skipet Gunnerus, for å teste sine praktiske ferdigheter. Ved NTNU nøyer man seg imidlertid ikke med kun en dimensjon. Skipets digitale tvilling seiler samtidig i simulatoren på Campus Ålesund, ved hjelp av ny teknologi.

– Om bord i Gunnerus har vi sensorer som mottar data og informasjon i sanntid og sender disse til simulator, opplyser stipendiat og maskinsjef Finn Tore Holmeset fra Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.

– Det vil si at der båten fysisk befinner seg, vil den også befinne seg i sin digitale tvillingverden.

Omtrent alt landskap og topografi under vann på Sunnmøre er oppdatert i simulatoren, så omgivelsene er genuine.

Tett samarbeid mellom skip og land

Opplegget er en del av forskningsprosjektet SFI-MOVE, og det er første gang teknologi testes ut på denne måten. Digital tvilling-teknologi og sensordata i sanntid utforskes i NTNUs forsknings- og innovasjonssenter, og gir et tett samarbeid mellom skip og land.

– Teknologien kan revolusjonere måten maritime operasjoner gjennomføres på i fremtiden, sier Marie Haugli Larsen, prosjektleder for SFI-Move Remote Operations/Dispersed teams.

– I fremtiden ser vi sannsynligvis fjernstyrte og fjernovervåkede operasjoner fra land i langt større grad.

Med simulering i sanntid får en operatør på land økt forståelse for situasjonen til fartøyet. På den måten kan det bli mulig å yte bedre støtte og support i en operasjon til havs. I tillegg kan det administrative arbeidet avhjelpes noe fra land, og frigjøre tid for mannskapet om bord.

Testing med digital tvilling

– Om man ønsker å teste operasjoner før Gunnerus utfører den på ekte, kan man simulere denne med den digitale tvillingen. Det kan for eksempel simuleres hvilken effekt dårlig vær og bølger vil ha å si for den samme operasjonen.

Ved å bruke mulighetene til teknologien på denne måten blir det lettere å yte beslutningsstøtte til fartøy i ulike situasjoner, når det virkelig gjelder.

personer i båt