Svært mange studenter ved NTNU uttrykker lettelse over at det blir digital eksamen også dette semesteret.

– Trygghet og forutsigbarhet betyr veldig mye for studentene, forteller studentrepresentant  Michelle Angell.

Hun er studenttillitsvalgt ved Fakultet for naturvitenskap (NV), og sitter også i Studentrådet ved fakultetet. Høsten 2020 gjennomførte de en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan studentene ved NV oppfattet høstens læringsaktiviteter.

Michell Angell er masterstudent i teknisk fysikk ved NTNU, og tillitsvalgt ved Fakultet for Naturvitenskap (NV-fakultetet). Foto: Privat

En del undervisere fikk positive tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen, blant annet for kreativ bruk av delt skjerm, aktiv bruk av iPad, tilrettelegging av såkalte breaktoutrooms i Zoom for diskusjoner, og økt fagfellesskap blant studentene.

– Undersøkelsen viser at tilpasningsdyktighet og lærevillighet på undervisningssiden er det studentene verdsetter mest hos de emneansvarlige, kommenterer Angell.

Mer trygghet og forutsigbarhet

Overgangen fra fysisk til digital undervisning og vurdering har vært en stor utfordring siden Covid-19 gjorde sitt inntog i mars i fjor. NTNU fikk mange henvendelser fra bekymrede studenter relatert til usikkerheten rundt eksamen høsten 2020.

– Når avgjørelsen om digital eksamen kom allerede i november i fjor, ble det mye enklere for studentene å legge opp studierutiner og lage seg en plan for våren. Det gir både sikkerhet og trygghet, noe vi opplever er viktigere enn noen gang

Ifølge Angell er det derfor svært positivt at NTNU var tidlig ute med å si at vårens eksamener ble fulldigitale. Studentene har ved studiestart denne våren gitt uttrykk for lettelse sammenlignet med de to foregående semestrene.

– Når avgjørelsen om digital eksamen kom allerede i november i fjor, ble det mye enklere for studentene å legge opp studierutiner og lage seg en plan for våren. Det gir både sikkerhet og trygghet, noe vi opplever er viktigere enn noen gang, understreker hun.

Studentrådet ved Fakultet for Naturvitenskap på NTNU har hatt mange møter der overgangen til digital undervisning og vurdering har vært et hett tema. Foto: Mathilde Sjøhelle Eiksund

Samtidig er Angell tydelig på at overgangen har hatt både positive og negative sider, og at det er stort forbedringspotensial når det gjelder selve formen på eksamensoppgavene.

– Flere emneansvarlige har sett sitt snitt til utpreget bruk av multiple choice spørsmål. Dette gjør at studenter må endre både sitt læringsfokus og hvordan de gjennomfører eksamen; fra forståelsesbasert og med trykk på utredning, til kun resultatorientert – ellers får man jo ikke uttelling!

Studentrådet ved NTNU har hatt flere møter der dette har vært et hett tema.

– En gylden middelvei med noen multiple choice spørsmål og noen utredningsoppgaver er nok en god idé for vårens digitale eksamener, oppfordrer Angell.

Endret normen

Fakultet for naturvitenskap (NV) har vært i førersete med å implementere digital eksamen for skriftlige skoleeksamener ved NTNU, og startet med dette før koronapandemien gjorde sitt inntog i akademia. De var derfor forberedt da Covid-19 førte til store omveltninger for universiteter og høyskoler våren 2020.

Dekan Øyvind Gregersen forteller at ledergruppa ved NV allerede i 2019 tok en beslutning om at digital eksamen skulle være normen, og at emneansvarlige som ville kjøre papirbasert eksamen måtte begrunne dette. Han trekker fram flere eksempler på hva de gjorde riktig.

– En rådgiver og to stipendiater bidro til instituttvis opplæring av alle vitenskapelig ansatte. Fram til koronapandemien var hovedfokuset i undervisningen å lære studentene bruk av modellerings- og simuleringsverktøy. Vi brukte flipped classrom, presentasjon av fagstoff på video i enkelte emner, og jobbet hele tiden med overgangen som et utviklingsprosjekt, sier Gregersen.

Dugnadsinnsats for læringskvalitet

På NTNU er det flere prosjekter og initiativer som jobber aktivt med endring av læringsformer, og som bistår fakultetene i den store jobben med å legge om til digital undervisning og vurdering. En av disse er SEED – Centre for Science and Engineering Education Development.

Senterleder Reidar Lyng forteller om økt oppslutning rundt webinarer de har holdt, og stadig flere henvendelser fra faglærere og studenter.

Reidar Lyng er leder av SEED – Centre for Science and Engineering Education Development. Foto: Kjersti Lunden Nilsen.

– Vi føler ansvar for å være med på det store dugnadsarbeid dette tross alt er, og vil støtte de fagansvarlige til å utvikle sin arbeidshverdag. Studentene krever det, og situasjonen med en fortsatt pandemi tilsier at vi må bidra, sier han.

Overgang til digital undervisning, læring og vurdering har derfor stått høyt på agendaen det siste året.

– I en pandemi står vi overfor helt nye måter å jobbe på, og da må vi lage nye rutiner for å ivareta kvaliteten på utdanningene. Dette er noe vi jobber intenst med hver bidige dag, forteller Lyng.

Bratt læringskurve

Prodekan for utdanning ved NV, Karina Mathisen, skryter av flinke studenter og ansatte som har tatt utfordringen med å endre måten å jobbe på totalt.

– Vi gikk fra hovedsakelig overvåket digital skoleeksamen til digital hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillat når Covid-19 slo til, forteller prodekan for utdanning ved NV-fakultetet, Karina Mathisen.

Karina Mathisen er prodekan for utdanning ved NV-fakultetet, NTNU. Hun er enormt imponert over innsatsen til alle ansatte når det gjelder overgangen til digital undervisning og vurdering. Foto: NTNU

Hva har dere lært etter snart ett år med Covid-19?

– I en tid med enorme utfordringer og bratte læringskurver har alle våre ansatte jobba utrolig hardt for å finne gode løsninger for våre studenter. Ved NV har vi i tillegg til omlegging til digital undervisning vært nødt til å gjøre endringer og tilpasninger av praktisk ferdighetstrening, og det har vært krevende, innrømmer prodekanen.

Hva er de viktigste erfaringene på NV etter to semester med digital eksamen?

– Det å skulle endre fra skriftlig overvåka skoleeksamen til hjemmeeksamen med alle hjelpemiddel tillatt er et arbeid som krever mye tid og ressurser. Tid til utvikling, tid til refleksjon; tid til erfaringsdeling, og ikke minst overskudd til å være kreativ. Alt dette er mangelvare i en pandemi, men vi har klart å få det til i fellesskap, understreker prodekanen.

– I en tid med enorme utfordringer og bratte læringskurver har alle våre ansatte jobba utrolig hardt for å finne gode løsninger for våre studenter.

Allikevel er hun klar over at det har kostet, og at mange faglærere er slitne når de nå har gått inn i det tredje semesteret med unntakstilstand og koronatilpasning.

Hvordan forbereder dere vårens eksamener?

– Vi har stort fokus på å gi riktig og god informasjon til ansatte og studenter, særlig i forhold til nye regler og rutiner, samt erfaringsdeling av hva som er gode oppgaver for en hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Vi vil også fortsette å ha tett dialog med studenttillitsvalgte i tiden framover. Dette samarbeidet, og deres innspill, er med å løfte NV på utdanningsområdet, forteller Mathisen.