Doktorpromosjon blir for aller første gang gjennomført digitalt ved NTNU. Hvordan gjenskape en høytidsstemt seremoni i et digitalt rom?

Lone Sunniva Jevne er en av årets 384 doktorer som har gjennomført akademias høyeste forskerutdanning. Her er hun i samtale med dekan og direktør ved vitenskapsmuseet, Reidar Andersen. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Doktorpromosjonen, den høytidelige markeringen av gjennomført doktorgrad, hardt arbeid og bestått disputas, har de siste årene blitt arrangert i den ærverdige aulaen i den over 100 år gamle Hovedbygningen på Gløshaugen, hvor den historisk sett hører hjemme.

Fredag 27. november blir seremonien for første gang gjennomført digitalt. Hele 384 ferske doktorer vil da motta sitt diplom for gjennomført doktorgrad.

Den digitale seremonien starter kl. 12 og kan følges via denne linken.

Alle doktorer får personlig hilsen og gratulasjon

For å skape en høytidsstemt samt en personlig opplevelse er det jobbet iherdig med å finne tekniske løsninger og en ny digital vri på seremonien. Dette er det som skjer under sendingen:

De 384 doktorene får en personlig gratulasjonshilsen fra sin dekan på det aktuelle fakultet. De 384 doktorene får hver sin unike link til seremonien, hvor den personlige gratulasjonen er lagt inn.

De kan dele sin personlige link med familie, venner og kolleger, slik at de sammen kan følge seremonien.

I dette skreddersydde digitale rommet kan doktorene laste ned doktorgradsdiplomet sitt, som er passordbeskyttet. Her får de også tilgang til en presentasjon av alle de andre doktorene, samt et verdenskart hvor nasjonalitetene til alle årets doktorer er plottet inn.

Representerer doktorene

Lone Sunniva Jevne er en av årets doktorer. Hun deltar på seremonien som representant for doktorene. Vanligvis ville hennes rolle være å holde tale til sine doktorkolleger. Ny vri i år er at hun intervjues av dekan og direktør ved vitenskapsmuseet, Reidar Andersen.

Hun deler sin lenke for å vise viser hvordan det persontilpassende opplegget er utformet.

Lenken blir aktiv fredag kl. 12.

Lone Sunniva Jevne er marinbiolog og har i sin doktorgrad forsket på spredningsmekanismer, fordeling og tetthet av de planktoniske livsstadiene av lakselus og skottelus. Det er i de planktoniske stadiene at lakselusa sprer seg, noen ganger flere kilometer, og det til tross for at den er på størrelse med et punktum.

Hun forsker på sesongvariasjoner av luselarvetetthet, hvordan luselarvetettheten påvirkes av brakklegging av et område, og hvordan lusesituasjonen har forandret seg de siste årene på det avgrensede området Frøya Nord.