Hvor trykker skoen for helseledere i fylket? Er det innen teknologi, er det utfordringer med sykefravær, endrings- og innovasjonsviljen, organisasjonskulturen, eller er det helt andre ting som bør ha fokus?

Møre og Romsdal fylke bevilget nylig midler til å satse på utvikling av et nettverk for regionens helseledere, det vil her si ledere som arbeider innen helse og omsorg.

– Forskning er en nøkkel til å utvikle de kommunale virksomhetene. Presset på helselederne er stort, og et nettverk der studenter og forskere kommer tettere på helse- og sosiallederne er et initiativ vi støtter, sier Bergljot Landstad, næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tettere kontakt med ledere gir større forståelse

Master i helseledelse er et flunkende nytt masterstudium som så dagens lys denne høsten.  Utdannningen er et samarbeid mellom de tre høyere utdanningsinstitusjonene i fylket; NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Med støtten fra fylkeskommunen vil de nye masterstudentene få tettere kontakt med eksisterende ledere, i tillegg til større forståelse for aktuelle utfordringer i praksisfeltet.

– Vi må utdanne våre fagfolk selv og det samme må vi gjøre med våre ledere. Da er det flott at det er master i ledelse i nærheten slik at det er mulig å ta utdannelsen der de ansatte bor, sier dir. i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke.

Avtalen er mellom de tre utdanningsinstitusjonene, Kommunenes Sentralforbund i Møre og Romsdal (KS) og Helse Møre og Romsdal.

For å finne svar på hvor skoen trykker, vil det blant annet bli foretatt en kartlegging fra flere hundre helseledere i fylket. Resultatene fra kartleggingen skal presenteres på et fagseminar for helseledere og masterstudenter høsten 2021.

God ledelse er avgjørende

Gunnar Bendixen er regiondirektør i Kommunenes Sentralforbund i Møre og Romsdal, og mener den nye samarbeidsavtalen har stor betydning for kommunene

– Helse- og omsorgsfeltet er et av de største kommunale område. God ledelse er avgjørende både for tilbudet til brukerne og for kommunene.

Kontinuerlig læring

Ledere opplever et behov for kontinuerlig læring, siden kommunene er i utvikling og stadig endring.

– Det er her vi nå har fått en viktig rolle, sier Svanhild Schønberg fra NTNU i Ålesund. Schønberg er instituttleder ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund. – Sammen med høgskolene i Molde og Volda driver vi en nesten unik masterutdanning nasjonalt, og lederne vi utdanner skal eie den kompetansen arbeidslivet har behov for.

– En annen konkret fordel med samarbeidet er at det blir lettere å velge aktuelle problemstillinger til masteroppgavene, opplyser Randi Bergem, dekan ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda. – Studentene får direkte kontakt med lederne, og ser behovene i forskjellige typer virksomheter innen helse.

Samarbeid mellom arbeidsliv og akademia

– Dette er en svært god modell for å skape et studium med tette og gode koblinger til arbeidslivet, sier Kari Bachmann, dekan ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Molde.

– Samarbeidsavtalen gir mulighet for å danne en viktig felles nettverks- og samarbeidsarena for studenter, arbeidsliv og utdanningsinstitusjonene. Det åpner for en ny måte og samarbeide på mellom arbeidslivet og akademia, avslutter dekanen.

Satsningen er kalt SUHEL, som står for samarbeids- og utviklingsarena for helseledere (SUHEL) i Møre og Romsdal.