Denne uken arrangerer NTNU og SINTEF felles strategikonferanse i Brussel. Målgruppen for konferansen er norsk næringsliv og offentlig sektor, norske myndigheter og EU-apparatet. 

Det er andre gang NTNU inviterer norske aktører til Brussel. SINTEF har holdt denne konferansen i tre år.

Ambisjonen er å mobilisere norsk næringsliv og forvaltning mot EUs rammeprogram. Vi ønsker å vise næringsliv og offentlige aktører at det er relevant og viktig å delta på den europeiske arenaen.

Og vi ønsker å vise EU-kommisjonen og EU-systemet at Norge har en viktig rolle å spille i utformingen og gjennomføringen av Horizon Europe. Det er også et mål å synliggjøre at Norge bidrar med viktig kompetanse på områder der norsk forskning og innovasjon er helt i front.

Innspill til Horison Europa

I etterkant av konferansen vil NTNU og SINTEF lage et felles «position paper» fra norske aktører. Dette vil bli oversendt EU-kommisjonen og vil bli et innspill til sluttfasen av Strategic Planning, for å påvirke prioriteringene i HorizonEurope.

Dokumentet vil inneholde et innspill fra hver av konferansens hovedområder, digitalisering, helse, mobilitet, energi og hav, som sier:

1) Hva som er de viktigste samfunnsutfordringene innenfor området.

2) Hva som er forsknings- og innovasjonsbehovet

3) Hvilken betydning forsknings- og innovasjonsprosjekter vil kunne få.

En rekke norske ledere fra Norge og EU står på talelisten, blant andre statssekretær Rebekka Borsch, Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife og EU-departementsråd i generaldirektoratet for forskning og innovasjon, Signe Ratso.

Se hele programmet

Les mer om konferansen i Universitetsavisa