Har du noen minner fra Møllenberg og Bakklandet? Del dem med Institutt for kunst- og medievitenskap som jobber med en film om bydelen i Trondheim i prosjektet Bymiljøkampen.

 

Bymiljøkampen er en dokumentar under produksjon, som trekker linjer gjennom 100 års historie om bydelene Møllenberg og Bakklandet i Trondheim. Fra arbeiderfamiliene som hadde sitt virke i industrien rundt århundreskiftet, til studentene som bosatte seg der på 70-tallet og reiste bymiljøkampen som reddet bydelene fra forslumming og rivning.

Nye utfordringer

I dag mobiliseres det igjen til bymiljøkamp i området, med fokus på hyblifiseringen, forslumming, skyhøye husleier og de unges vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet. Filmen undersøker om minner fra fortidas liv og engasjement kan inspirere til innsats for en sosial boligpolitikk og bymiljøkampen i dag?

Om prosjektet

Bymiljøkampen er et tverrfaglig kunstbasert forskningsprosjekt ved IKM, NTNU. Første fase av prosjektet har fokus på minneinnsamling og filmproduksjon i kontekst. I andre fase utvides prosjektets teknologiske og tverrkunstneriske forskningsplattform og muligheten for et større vandreteater/performance basert på innsamlet minnemateriale er et mulig resultat.

Del minner

Har du minner du vil dele? Gå inn på Facebooksida og legg inn tekst og/eller bilder.