De er opptatt av studentenes trivsel, og tilgjengelig for en prat uansett hva det handler om. Det er noen av ordene som beskriver prisvinnerne. Studiekvalitetsprisen er utdelt for 22. gang ved NTNU i Gjøvik og årets vinnere er radarparet Ernst Gunnar Gran og Erik Hjelmås. 

Ernst og Erik er førsteamanuenser ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK). Sammen er de forelesere for studieprogrammet Digital infrastruktur og cybersikkerhet (DIGSEC). Det var en hel klasse ved 2. studieår DIGSEC som sto bak nominasjonen til Studiekvalitetsprisen.

– Det er veldig hyggelig å bli satt pris på og spesielt fint å høre at det er en klasse som står bak begrunnelsen. Det er så man føler seg litt beæret! Vi er heldige som har så engasjerte studenter på DIGSEC, studenter vi alltid kan ha konstruktiv og god dialog med. Tusen takk – både for prisen og samarbeidet, sier Ernst og Erik.

Studiekvalitetsprisen består av en pengesum på kr 15.000,- samt et diplom. Prisvinnerne har valgt å gi pengene til en veldedig organisasjon.

– Dessverre er det ikke alle unge som har like god tilgang til utdanning som vi har i Norge. Derfor ønsker vi å gi pengene til FORUT. FORUT er en norsk bistandsorganisasjon med hovedkontor her på Gjøvik. Hovedfokuset deres er utviklingsarbeid, blant annet i Nepal og på Sri Lanka, spesielt rettet mot barn og unge utsatt for omsorgssvikt og overgrep. I dette arbeidet står utdanning sentralt, forteller Ernst og Erik.

Setter stor pris på å ha de som lærere

Her er juryens begrunnelse på hvorfor Ernst og Erik ble tildelt prisen:

Prisvinnerne tar til seg tilbakemeldinger fra studentene i emnene sine, og gjør de endringer som er mulig å gjøre uten at det går på bekostning av faglige krav.

Prisvinnerne er opptatt av studentenes trivsel, og er tilgjengelig for en prat uansett hva det handler om. Det har for mange studenter de siste par årene vært kjipt å være student under Covid-19. Mange studenter ble ensomme, og den psykiske helsa hos mange studenter ble satt på prøve. Dette ble det tatt tak i ved at det ble arrangert sosiale happeninger med pizza og brus når smittetrykket tillot det. Alt ble gjort på fritida. Prisvinnerne er åpen og medfølende overfor studentene, men også respektfulle overfor studentene sine og kollegaene.

Vinnerne ser at det er en del som kan forbedres innenfor studieprogrammet. Under klassens timer, og via anonyme tilbakemeldinger via Menti, så har det kommet frem ting som ikke er slik de burde være i enkelte emner. Dette har det vært vilje til å ta tak i, og det jobbes med utvikling av kvaliteten på studiet slik at den blir bedre og bedre slik at kommende studenter får nyte godt av arbeidet og forbedringer som gjøres.

Avslutningsvis er det ei hel klasse som nominerer prisvinnerne denne gang, og studentene mener prisvinnerne fortjener denne prisen så innmari mye, og sier de setter stor pris på å ha de som lærere på campus Gjøvik.

En årlig markering ved NTNU i Gjøvik

Studiekvalitetsprisen ble utdelt som en del av personalseminaret ved NTNU i Gjøvik mandag. I år for 22. gang. Studiekvalitetsprisen er en årlig markering ved NTNU i Gjøvik og gir anerkjennelse til en person eller fagmiljø som har utmerket seg i arbeidet for å utvikle studiekvaliteten.

Både studenter og ansatte kan nominere kandidater til Studiekvalitetsprisen. Deretter er det juryen som går gjennom nominasjonene og kårer en vinner. Juryen består av Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik som er ansvarlig for denne prisen, og flere andre tiltak som jobber for å bedre studiekvaliteten på campus.

student overrekker blomster til to lærere. foto.

Leder av Studentparlamentet i Gjøvik, Kristina Eraker Ødegård, leste juryens begrunnelse og overrakte prisen til Erik Hjelmås og Ernst Gunnar Gran. Kristina er med i juryen som kåret vinneren. Foto: NTNU