Arkitektstudentene er blant de studentene som investerer mest tid i studiene viser de årlige kandidatundersøkelsene, og en del av tiden brukes på helt konkrete byggeprosjekt – i fullskalaformat.

Allerede etter seks uker gjennomfører førsteårsstudentene sitt første byggeprosjekt.
I år har de bygd bokser og kuber i tre i mange ulike varianter, i et område mellom Samfundet og Hovedbygget på Gløshaugen. Til daglig fungerer dette som et gjennomgangsområde, en transportetappe. I noen uker framover er det imidlertid grunn til å stoppe litt opp her.

Sentralt i UKA

Området er sentralt under UKA og huser blant annet billettboden til UKA. Boksene inviterer til aktiviteter og oppdagelser, til å chille, møte folk og ta en pust i Høgskolebakken.
De drøyt 80 studentene har jobbet i grupper, og de har fått tildelt hvert sitt sted på området for å bygge en boks ut fra fastsatte dimensjoner – men med fritt innhold. Før selve byggingen hadde de en toukers designfase hvor de tegnet og bygde minimodeller.
– Dette er en viktig øvelse fordi studentene får oppleve hvordan ting fungerer i praksis, fra tegning til modell til fullskalabygg. De får forståelse for volumer og dimensjoner ved å prøve det ut helt konkret, sier førsteamanuensis August Schmidt ved Institutt for arkitektur og teknologi.
– Dette er kjekt. Jeg tror vi har masse nytte av å faktisk lære hvordan det å er jobbe konkret med det vi tegner, sier student Ingrid Haga.
– Og at vi allerede så tidlig i studiet bygger noe som folk skal bruke, er morsomt og lærerikt, oppsummerer Endre Rosseland Wasbø og Malin Rød Tandberg.

Samarbeid med kunststudenter

I årets prosjekt har arkitektstudentene samarbeidet med fjerdeårsstudentene på Kunstakademiet. Under åpningen av området og åpningen av UKA, hadde kunststudentene performance og installasjoner inne i og omkring boksene. For kunststudentene er dette en del av kurset Performance med Alex Murray-Leslie.
At det aktuelle området tas i bruk av miljøene innen arkitektur og kunst, i samarbeid med UKA, er ikke tilfeldig. Dette området er aktuelt for nybygg for å samle miljøene innen nettopp arkitektur, kunst, design – og musikk: KAMD.