Richard Brandtzæg (midten, første rad), her sammen med resten av NTNUs styre. Foto: Knut Trøim/NTNU

Styreleder Svein Richard Brandtzæg orienterte i dag styret om at han går av som styreleder ved NTNU. Brandtzæg er styreleder på sjuende året og sier at det uansett ville vært naturlig med et skifte neste år. Han er tilbudt andre krevende styreverv og sier at tidspunktet er godt for å overlate stafettpinnen til neste styreleder.

– Jeg ønsker å benytte denne anledningen til å takke mine kolleger i NTNUs styre, og jeg vil også rette en takk til administrasjonen ved NTNU med rektor Anne Borg i spissen for et usedvanlig godt samarbeid i en periode med mange krevende og viktige saker for universitetet. NTNU er godt rustet for fremtiden og det samfunnsoppdraget Norges største universitet har påtatt seg, og vil fortsatt bidra med kunnskap for en bedre verden, sier Svein Richard Brandtzæg.

Han legger til at han også ønsker å takke Kunnskapsdepartementet ved kunnskapsministeren og ekspedisjonssjef Knut Børve for et meget godt og profesjonelt samarbeid i de årene han har vært styreleder.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, som ny styreleder ved NTNU for perioden 13. mars 2020 til og med 31. juli 2021. I tillegg har departementet oppnevnt Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft i Equinor, som nytt styremedlem.