I mange fag er øvelser og forsøk i lab en essensiell del av undervisningen. Denne nøtten jobber fagmiljøene med å knekke. Flere fagmiljøer har funnet fram til løsninger som også vil være til god nytte også etter korona-situasjonen.

Ved Institutt for biologi er det et fagmiljø som til vanlig bruker en spesiell hardware og software inne laben når studentene er fysisk til stede for å gjøre øvelser i lab.

– Vi benytter et system som ligger på KuraCloud.com. Læringsplattformer/software heter Lt og er beskrevet hos hardwareprodusenten ADInstruments.com, forteller førsteamanuensis Tor Jørgen Almaas ved Institutt for biologi.

Skjermdump fra øvelse i lab

Skjermdump fra øvelse i lab.

I emnet «Menneskets anatomi og fysiologi» bruker studentene systemet til å måle f.eks blodtrykk, puls, temperatur o.a.ved hjelp av sensorer. Gjennom ulike øvelser lærer de å innhente og analysere datamaterialet.

– Vi fant ut at systemet også har en funksjon med «example data» som studentene kan hente ut datamateriale fra, og dermed kan de logge seg på systemet hjemmefra og gjøre lab.øvelser heldigitalt, sier Tor Jørgen Almaas.

Dermed får studentene gjort de obligatoriske lab.øvelsene.

Øker kapasiteten slik at studentene får øve mer

Et ekstra pluss er at dette kan brukes til å utvide lab.kapasiteten, både per i dag og etter korona.

Vanligvis har laben  en ukentlig kapasitet til at ca 40 studenter kan gjennomføre en lab.øving. Ved hjelp av den heldigitale løsningen kan mange flere studenter få tilgang til lab.øvelser, og de kan også gjennomføre mange flere lab.øvelser gjennom hele semesteret enn de gjør i dag. Dette gir viktig læring for studentene.

– Dette er veldig spennende og er et skikkelig løft, så denne muligheten skal vi bruke også når vi er tilbake i normal drift etter korona, sier Tor Jørgen Almaas. 

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk på Gjøvik har de funnet en løsning med videooverføring fra lab. Les mer her i Universitetsavisa: Gjøvik gjennomfører labforsøk via Skype