Velin Georgiev står utenfor Hovedbygningen i Trondheim. Foran seg har han store bokstaver som staver NTNU. Foto.

Velin Georgiev har tatt en mastergrad i Global produksjonsledelse og leder linjeforeningen GLOBUS. Illusjtrasjon: Ole Marius S. Ringstad NTNU

Som ny student ved NTNU kjente Velin Georgiev (27) at noe manglet. Han syntes ikke kontakten med næringslivet var god nok, og bestemte seg for å ta saken i egne hender.

– Jeg så at det var biten som manglet.  Alle andre linjeforeninger har muligheten til å invitere bedrifter og jobbe i workshops med dem, og kjenner til relevante bedrifter. Da tenkte jeg noe må gjøres, sier 27-åringen.

Han ble valgt inn som leder i linjeforeningen GLOBUS, og under Karrieredagen 2018 satte han ideen sin ut i praksis. Han gikk rundt og så etter bedrifter som kanskje var villig til å samarbeide. Da han hadde gått gjennom nesten alle var der endelig noen som tok utfordringen; Ola Lauve og Marius Ness Huseklepp fra kompetanse og utviklingsselskapet Skogmo Industripark.

– Jeg gikk fra bedrift til bedrift uten å få napp. Jeg ville være sikker på at jeg hadde gjort alt jeg kunne for å hjelpe de andre på studiet mitt med å knytte kontakter med næringslivet, sier Velin.

Samarbeid med positive ringvirkninger  

Samarbeidet Velin skaffet mellom GLOBUS og Skogmo Industripark har resultert i sommerjobber for studentene, bedriftsbesøk, og deltakelse i det tverrfaglige mastergradsemnet Eksperter i Team (EiT) denne våren.

Studenter ved EiT samarbeider om en oppgave. De sitter rundt et bord.

GLOBUS tar i bruk EiT for å hjelpe bedrifter. Foto: GLOBUS.

Prosjektleder Marius Ness Huseklepp ved Skogmo opplyser i en e-post at samarbeidet med Velin og GLOBUS har resultert i sommerjobber, bedriftsbesøk, og deltakelse i Eksperter i Team (EiT) våren 2020.

– Inntrykket vi sitter igjen med av Velin er at han er en ressurssterk person med høy gjennomføringsevne. Han har klart å korte ned distansen mellom akademia og næringsliv, og lagt grunnlaget for et godt samarbeid med blant annet GLOBUS. Som vi i industriparken ønsker å opprettholde i årene fremover, skriver Huseklepp.

En del av jobben med linjeforeningene er å spre informasjon til bedrifter om hva han og medstudentene gjør i studiet. Velin mener dette er viktig siden mange ikke vet hvilken kompetanse studentene kan tilby bedriftene. Dette gjør det svært utfordrende for dem når de skal søke jobber etter studiet.

 

Se også:

Er du arbeidsgiver og på jakt etter kandidater med rett kompetanse for din bedrift?

NTNU Bridge hjelper deg med å finne dyktige kandidater fra NTNU

 

Trenes i å identifisere bedriftenes behov

Kort forklart tilbyr Global produksjonsledelse kompetanse til å ha et helhetlig perspektiv over hele verdikjeden, fra bedrift til kunde. Det handler om å se på kjeden fra andre vinkler og finne både problemer og løsninger.

– Du får en forståelse for de ekte behovene en bedrift har. Du ser de skjulte områdene som er usynlige for de som jobber der. Hvis du gjør det samme i 30 år betyr det ikke at du har utvikling i 30 år. Det er ikke det samme, konstaterer Velin.

Herfra kommer også modellen linjeforeningen GLOBUS ønsker å bruke.

– Modellen vår er i hovedsak at du starter med en sommerjobb, som videre tas som et masterprosjekt og ender i en ansettelse. Det er langsiktig, men fungerer, sier han.

 

Modellskisse.

Linjeforeningens modell tilrettelegger for studenter og bedrifter. Illustrasjon: GLOBUS linjeforening

Ifølge Velin har studentene som kommer inn i en bedrift en fordel av å kunne se bedriften fra utsiden. Det gjør det lettere å lokalisere og peke på utfordringene. Utfordringer som ikke nødvendigvis er de samme som bedriftens ansatte selv mener er problemet.

Jobber med løsninger på globale utfordringer

Eksempler på dette kommer frem i GLOBUS’ samarbeid med Skogmo Industripark våren 2020 der EiT-grupper fra landsbyen Startup-Driven Social Innovation for Social Good eksperimenterte med «startups» i et internasjonalt samarbeid.

Landsbyleder Orges Cico benyttet en «firedoblet heliksmodell», der akademia, industri, det offentlige og ideelle organisasjoner samles i en felles arena. En Bootcamp finansiert av SFU Excited var et viktig virkemiddel for et vellykket samarbeidet.

Halvparten av studentene på Global produksjonsledelse er internasjonale studenter.

EiT-gruppene hadde som mål å identifisere problemer og lage innovative løsninger for å hjelpe å oppnå FNs bærekraftsmål. Altså globale utfordringer som fattigdom, sosial ulikhet, klimaendringer, miljøkollaps og krig.

Der kom de opp med bl.a.:

  • en app for å lettere sammenkoble og integrere eldre inn i moderne samfunn
  • et nytt system for resirkulering av treavfall
  • et nytt kommunikasjonssystem for bedrifter
  • og en ny type bevegelig vegg.

Alt i samarbeid og til nytte for Skogmo.

(Les mer om EiT-Startup)

 

Skrev masteroppgave for bedriften Snåsavanns fabrikklayout

Men det er ikke bare de som skal redde verden som kan ha nytte av kompetansen til studentene på Global produksjonsledelse. 27-åringen er også opptatt av mindre bedrifter, eller SME (Small to Medium Enterprise).

Velin håper at internasjonale studenter gjennom GLOBUS får en inngang inn i norsk næringsliv. Foto: Ole Marius S. Ringstad/NTNU.

Han skrev sin masteroppgave sammen med Snåsavann AS, som er en slik bedrift. Han påpeker at bedrifter som Snåsavann er viktige for at lokalsamfunn skal kunne vokse.

Oppgaven til Velin var blant annet å analysere om deres fabrikklayout kunne tåle en større økning i etterspørsel.

– Det har vært en fantastisk opplevelse. Siden jeg skrev om bedriften har jeg fått overblikk over hva som kan forbedres, og hva som kan gjøres for å oppnå dette. Bedriften kan videre bruke denne kunnskapen til å for eksempel bedre sin fabrikklayout, sier Velin.

Kan løfte norsk lokalindustri 

Hos Snåsavann høstet han god erfaring til senere i arbeidslivet og syntes jobben var meningsfull.  Han mener at linjeforeningen GLOBUS kan ha en stor positiv påvirkning på norske lokalsamfunn. Den kan bidra til at Norge beholder internasjonal kompetanse. Som nevnt er halvparten av studentene på Global produksjonsledelse internasjonale studenter.

– Gjennom å skape nettverk og erfaring i norske bedrifter åpner vi døren for at kompetansen deres kan brukes til å fremme norsk industri, fremfor at de reiser tilbake til hjemlandene sine og bruker den der.

 

– Utrolig givende å være med i linjeforening

Nå som Velin er ferdig med masteren sitter han igjen med veldig positive inntrykk og erfaringer fra sin tid som leder i GLOBUS.

– Å være med i GLOBUS har vært utrolig givende, og jeg er veldig ydmyk over å ha fått denne muligheten til å bidra til studiet mitt. Jeg mener det viktigste som leder er å kunne tilby alle det de trenger. Etter hvert lærte jeg at så lenge du har ressurser, folk føler at de får 100% støtte, der er forståelse, og de skjønner at du er her for dem, da skjer magien av seg selv, sier Velin som nå vil bruke tiden på å se etter ingeniørstillinger som er relevant for hans utdanning.

Les mer om masterprogrammet Global produksjonsledelse på NTNUs nettsider

PS! Denne artikkelen er oppdatert med utfyllende informasjon om Eksperter i Team (EiT) under mellomtittelen «Jobber med løsninger på globale utfordringer».

Redaksjonen, onsdag 1. juli 2020.