EU-prosjektet Syn.ikia har blant flere, mål om å redusere energibruken i bygninger og nabolag med mer enn 100% og produsere fornybar energi som dekker minst 90% av energibehovet.

I sin nye video forklarer de hvordan konseptet tar utgangspunkt i samspillet mellom energieffektive bygg og miljøvennlige og fleksible energiforsyningsløsninger i et nabolag eller område. Her skal fire områder i fire land demonstrere at det er mulig å realisere bærekraftige nabolag med overskudd av energi i tillegg til fokus på god arkitektur, gode stedskvaliteter, bærekraftig adferd, og aktiv beboermedvirking.

Besøk www.synikia.eu eller ta kontakt for mer informasjon.