– Vi er glade for at vi nå har signert en treårig samarbeidsavtale med NTNU, sier CEO i Ålesund Kunnskapspark (ÅKP), Per Erik Dalen. – Avtalen går ut på å videreutvikle forskning, nyskaping, utdanning og formidling under visjonen om livslang læring.

Innovasjonsselskapet Ålesund Kunnskapspark jobber for entreprenørskap og nettverksbygging på Sunnmøre. De er pådriver for flere nasjonale og internasjonale prosjekt, og styrer klyngeprogrammene til maritim og marin næring.

– Denne signeringen har stor betydning for NTNU når det gjelder å styrke samspill med arbeidslivet, sier viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet.

Ressurs og rådgiver for bedriftsetableringer

Avtalen innebærer blant annet at NTNU skal kunne benytte ÅKP som ressurs og rådgiver for bedriftsetablering, og at de skal kunne bidra med sitt nettverk og infrastruktur. Studenter er velkommen innom deler av ÅKP Blue Innovation Arena, og vil få invitasjon til deltakelse på diverse gründerarrangementer.

Skape kontakter i ÅKP Blue Innovation Arena

– Vi holder til i NMK-bygget, og studentene må gjerne sitte og jobbe i innovasjonsarenaen, oppfordrer Dalen. – Her skjer det noe hele tiden, og de som er innom kan få kontakt med innovative bedrifter, etablerte næringslivsaktører og inspirerende fagpersoner.

ÅKP har blant annet et inkubatorsystem, som vil si at nystartede bedrifter kan ha kontor i lokalene og få profesjonell hjelp og veiledning. I tillegg er selskapet pådriver for flere nasjonale og internasjonale prosjekt, og styrer klyngeprogrammene til maritim og marin næring.

God kontakt med studentorganisasjoner

– Studentorganisasjonen Start Ålesund og ÅKP samarbeider allerede om deltakelse i juryvirksomhet, kurs og konferanser, sier Fet. – En slik avtale sikrer videreføring av etablerte prosjekt og gjør dem mer synlig.

Styrking av fellesskap på Campus Ålesund

Innovasjonskulturen er sterk i noen deler av NTNU, men en av målsettingene med samarbeidsprosjektet er styrking av innovasjon i flere fagmiljøer.  Avtalen går også ut på å videreutvikle fellesskapet ved Campus Ålesund, slik at det kompetansetunge miljøet med sterke koblinger mellom akademia og næringsliv synliggjøres.

Besøk ÅKP

Innovasjonsarenaen til ÅKP finner du i 3. etasje i NMK-bygget. Ta gjerne kontakt med Ellen Torset (ellen.torset@aakp.no) for mer informasjon eller ved ønske om besøk.