I dag har SFU-COAST gjennomført digitalt kick off, hvor Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk er partner. Her skal det bli samarbeid på simulering og maritim utdanning, med visjon om å bli verdensledende på området.

Senter for fremragende utdanning

Prosjektet COAST har fått innvilget status som Senter for fremragende utdanning. Digitalt kick-off fant sted i dag, og sendingen foregikk fra Tønsberg hos Universitetet i Sør-Øst Norge som leder prosjektet. Andre partnere er Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Tromsø.

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

Stor betydning å delta

– Vi er veldig stolte over å være en del av dette, sier Universitetslektor Tron Resnes. – Vi må rette en takk til nautikkstudentene, vi hadde ikke fått til dette uten dem.

Maritim utdanning og simulering

I SFU`en skal det samarbeides om maritim utdanning og simuleringsteknologi, hvor visjonen er å bli verdensledende på dette området.

–  Et av målene for prosjektet er å øke sjøfolk sin kompetanse og ta i bruk moderne teknologi, og gjerne på en slik måte at resten av verden ser til Norge for inspirasjon, forteller Resnes.

SFU COAST er innvilget finansiering på 7 110 000 kroner årlig i perioden 2020 til 2024, og det har stor betydning for NTNU i Ålesund å være deltager i et slikt prestisjefylt prosjekt.