– Hver dag går mange tusen nordmenn på jobb i en av havnæringene våre. Takket være forskergründere som Asgeir Sørensen og miljøer som AMOS, kommer Norge også i fremtiden til å være en verdensledende og betydningsfull havnasjon.

– Derfor er jeg veldig glad for å kunne dele ut denne prisen, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som overrakte Forskningsrådets innovasjonspris til NTNU-professor Asgeir J. Sørensen 15. august, under Arendalsuka.

Forskningsrådets innovasjonspris er på 500 000 kroner, og gis årlig til en virksomhet eller person som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon. Beløpet er øremerket innovasjonsaktiviteter. For første gang deles prisen ut til en enkeltperson. Se tidligere tildelinger her.

– Styrker havnasjonen

«Asgeir J. Sørensen er nær en institusjon innenfor havteknologifeltet», skriver juryen i sin begrunnelse. Sørensen kom fra industrien til akademia og leder nå senter for fremragende forskning NTNU AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems ved NTNU. Juryen fremholder at Sørensen er en topp forsker, skattet foreleser, at han driver frem talenter og innovasjoner, har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og er tett på den maritime industrien og annet norsk næringsliv.

Det vises til at han fra NTNU har etablert Marine Cybernetics som gikk til DNV GL samt de forskningsbaserte selskapene Eelume AS og Ecotone AS. Også undervannsdrone-selskapet Blueye AS er et resultat av arbeidet i AMOS. «Sørensens innsats er på et felt som er særlig viktig for Norge og hans unike koblinger av utdanning, forskning, teknologi og innovasjon videreutvikler og styrker havnasjonen», skriver juryen.

– En drømmeprofessor

«Hans unike koblinger av utdanning, forskning, teknologi og innovasjon videreutvikler og styrker havnasjonen, både økonomisk og med tanke på kunnskap og kompetanse», heter det i pressemeldingen fra Norges Forskningsråd.

– For oss er Asgeir J. Sørensen på mange måter en drømmeprofessor. Han er et godt eksempel på at langsiktig satsing på forskning og innovasjon gir verdiskaping og nye bedriftsetableringer og arbeidsplasser. Sørensen er en forskergründer, og det trenger vi flere av i Norge, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Unikt miljø løfter frem nye talenter

Sørensen er kjent for å løfte opp talenter ut i markedet. Ved AMOS-senteret er over 80 doktorgradskandidater utdannet innen havteknologi, og i tillegg er mer enn 40 underveis. Hvert år er nærmere 100 masterstudenter også tilknyttet AMOS via sine hovedoppgaver tett knyttet til forskningsfronten. De fleste jobber nå i privat næringsliv, mens en del fortsetter i akademia. Dette er en massiv tilførsel av spisskompetanse og kunnskap til det norske samfunnet og har stor betydning for vår konkurransekraft i årene som kommer, ifølge Forskningsrådet.

– Ikke mulig uten laget jeg er en del av

– Jeg er en del av et unikt norsk super-cluster. Alle disse resultatene hadde ikke vært mulig uten det solide og fremragende laget jeg er en del av på NTNU. Jeg er stolt av mine kolleger og det vi får til i fellesskap. Vi er et prestasjonsmiljø som lykkes i å skape fremragende og grensesprengende resultater tuftet på tverrfaglig kunnskap og kompetanse av høy kvalitet, sier Asgeir J. Sørensen selv og fortsetter:

– Det norske havteknologimiljøet med shipping, olje og gass, fiskerier og havbruk, offshore fornybar energi, marin forskning, kystinfrastruktur og marine mineraler er verdensledende. Som en del av dette clusteret har vi mestret å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap fundamentert i fremragende forskning. Jeg har jobbet i det private næringsliv på den internasjonale arena i mange år, og jeg tror det har vært avgjørende for vår suksess at vi har klart å ta med forretningskunnskap og gründermentalitet inn i forskningsverdenen, sier prisvinneren.

– Gratulerer til Asgeir og alle involverte

– Denne innovasjonsprisen er først og fremst en anerkjennelse av det fremragende miljøet professor Asgeir Sørensen og hans kolleger ved AMOS har skapt. Gratulerer hjerteligst til Asgeir og alle involverte med den velfortjente prisen, sier prorektor for nyskaping ved NTNU Toril A. Nagelhus Hernes.

– Med denne prisen anerkjenner Norges Forskningsråd også innovasjonsinnsatsen og innovasjonskompetansen i akademia, og for NTNU betyr det mye! Vi har de siste årene gjort en stor og systematisk innsats for å styrke vårt økosystem for innovasjon og derigjennom øke innovasjonstakten i forskningsmiljøene. Denne prisen viser at det er godt mulig å drive fremragende forskning og publisering helt i front og samtidig samarbeide godt med næringsliv og omsette forskningsresultater til innovasjon og verdiskaping, sier Hernes.

Nytt selskap på trappene

Sammen med kolleger er Asgeir J. Sørensen i disse dager i ferd med å etablere det sjette selskapet fra AMOS på autonome ferger for båttransport over kortere strekninger i urbane strøk. Til sammen har selskapene en aksjonærverdi på flere 100 millioner kroner og sysselsetter over 200 personer. Samtlige selskaper er i vekst. Utover gründervirksomhet har NTNU AMOS en rekker innovasjon- og forskningsprosjekter i samarbeid med partnerne DNV GL, Equinor, SINTEF Ocean, og SINTEF Digital og ikke minst en rekke andre industriselskaper og offentlige aktører.