Hvert år gir NTNU en julegave til et veldedig formål. Årets julegave går til NepaliMed Norway som er en hjelpeorganisasjon med utgangspunkt i NTNU/St. Olavs hospital.

Organisasjonen drives på frivillig basis av forskere og personell innen medisin og helse for å bidra til å bedre helsetilbudet i Nepal, et av verdens fattigste land.

Blant flere gode forslag om hvem som skal få NTNU-julegaven i år, har rektor Anne Borg besluttet at gaven går til Nepalimed Norway.

Julegaven består av koronatester utviklet og produsert ved NTNU samt 200.000 kroner for å kjøpe inn nødvendig utstyr og reagenser for å utføre testene. Dette skal kjøpes inn lokalt ettersom det er rimeligere å kjøpe inn fra nærliggende områder enn å sende det fra Norge.

– NepaliMed Norway har et godt etablert samarbeid med mottakerne i Nepal, og vi vet at gaven går direkte til de som trenger den, uten mellomledd. Koronasituasjonen er vanskelig verden over, og spesielt fattige land som Nepal har store utfordringer med tanke på medisinsk utstyr for å bekjempe pandemien. Jeg er glad for at NTNU kan bidra med hjelp her, sier Anne Borg.

NTNU har siden 2009 gitt en julegave til en veldedig organisasjon, på vegne av alle ansatte. Julegaven er knyttet til NTNU gjennom universitets mål og verdier, og/eller relevant for noe NTNU jobber med og har fokus på.

Mangeårig samarbeid innen helse og vannkraft

NTNU har gjennom mange år samarbeidet med Nepal. Det startet med at tidligere NTH-rektor Inge Johansen var en aktiv bidragsyter for å opprette Kathmandu University i 1994 slik at landet kunne utdanne egne ingeniører, blant annet for å bygge ut vannkraft i Nepal (mer info om dette lenger ned).

Siden har flere fagmiljøer koblet seg på samarbeidet, og fra 2008 har det vært et tett samarbeid mellom Fakultet for medisin og helse og universitetssykehuset Dhulikhel Hospital/Kathmandu University.

Rammet av jordskjelv

Da Nepal ble rammet av et stort og ødeleggende jordskjelv i 2015 tok nevrokirurg Øystein P. Nygaard ved St. Olavs hospital/NTNU initiativ til å etablere den frivillige veldedige organisasjonen Nepalimed Norway med formål å samle inn penger til Dhulikhel Hospital.

– Seinere har vi forsøkt å samle inn penger til medisinsk utstyr det er behov for, og vi har også sendt pent brukt utstyr fra St. Olavs hospital, sier Trude Helen Flo, professor i cellebiologi og nestleder ved SFF-CEMIR, som er en av dem som på frivillig basis er engasjert i NepaliMed. H

– Dette er en fantastisk nyhet, nå ble jeg skikkelig glad. Gjennom årets julegave – NTNUs koronatest – kan vi nok en gang hjelpe Dhulikhel Hospital og Nepal gjennom ei ny krise. Det føles veldig godt, sier Flo.

Takknemlig mottaker

Dr. Ramesh Makaju, direktør ved Dhulikhel Hospital Kathmandu University Hospital, har sendt følgende takketekst:

“I am grateful to the Norwegian University of Science and Technology, Nepalimed Norway and our friends in Norway for good wishes and the support you have given in our efforts to handle the COVID-19 pandemic in Nepal.

Dhulikhel Hospital Kathmandu University Hospital has been in the forefront of this pandemic since the beginning. We have stayed true to our vision of ‘Quality Health Service to the Poor’ even in these most difficult times.

Despite our institutional hardships we have provided best possible care to our patients in these circumstances too. Your support will help us tremendously in serving more. Let our friendship be an example to others as well to demonstrate that with the alignment of vision and the purity of purpose, there is nothing we can not accomplish.”

NTNUs covid-19-test

NTNU skal sende et stort antall covid-19-tester som NTNU-forskerne Magnar Bjørås og Sulalit Bandyopadhyay med sine team utviklet i vår og som nå produseres på universitetet. NTNU gir også midler for innkjøp av nødvendig utstyr og reagenser gjennom å gi årets julegave til Nepalimed Norway.

Om NTNUs covid-19-test:

Julekampanje for beskyttelsesutstyr for helsepersonell

Støttespillerne i NepaliMed Norway gjennomfører også en julekampanje for innkjøp av beskyttelsesutstyr mot koronasmitte til helsepersonell ved Dhulikhel Hospital.

Etter at pandemien slo til for fullt har sykehuset fått en sentral rolle i behandlingen av koronapasienter i Nepal. Dette medfører at de sykeste pasientene blir overført til hit. Dhulikhel Hospital gjør i dag en stor innsats i kampen mot pandemien med begrensede ressurser, og nå blir stadig flere av helsearbeiderne selv blir smittet på grunn av mangel på beskyttelsesutstyr. Å skaffe slikt utstyr har høyeste prioritet denne vinteren. (Les mer på organisasjonens nettside).

·       Se video med info om julekampanjen:

Om NepaliMed Norway

Stifteren nevrokirurg Øystein P. Nygaard er styreleder for Nepalimed. Sentrale personer av etableringen var også Kari Risnes, samfunnsmedisiner og barnelege ved St. Olavs hospital, akuttmedisiner Erik Solligård og nevrokirurg Tore Solberg ved UNN.

Samarbeidet mellom NTNU og Dhulikhel Hospital/Kathmandu University har hovedsakelig vært av faglig art med fokus på undervisning, opplæring og forskning.

NepaliMed Norway jobber for å hjelpe Dhulikhel Hospital med videre utvikling og økonomisk støtte i et langsiktig perspektiv.

Dhulikhel Hospital er et unikt sykehus i Nepal, da det er et non-govermental og non-profit sykehus. Sykehusets grunnleggende filosofi er å gi høykvalitetsmedisin til de fattigste. Pasientene betaler etter evne. (Les mer på organisasjonens nettside).

Skal overvinne pandemien

Dr. Ram Kantha Makaju Shrestha, rektor ved Kathmandu University og grunder av Dhulikhel sykehus, sendte følgende tekst da han fikk beskjed om gaven:

“The relationship between Kathmandu University and Norwegian University of Science and Technology has led to an unprecedented and an unparalleled development of education and research in Nepal in multiple sectors. We take huge pride in that. But I believe the most important outcome has been the deep human connection between us as friends and a family.

We greatly appreciate the goodwill and support from NTNU, our partner Nepalimed Norway, and other friends in Norway for your kind gesture of support to help us fight the COVID-19 pandemic, which we have been facing with brave heart and bold spirit.

Together with you, we shall emerge victorious and be more prepared to deal with future adversities as well.”

Slik startet samarbeidet mellom NTNU og Nepal

Dr. Suresh Raj Sharmam etablerte i 1994 Kathmandu University. Daværende NTH-rektor Inge Johansen var en viktig faglige støttespiller i etableringen av universitetet.

Kjemiprofessor Suresh Raj Sharmam hadde fått i oppgave å videreutvikle utdanningssystemet i Nepal. Hans tanke var at skole og universitet ikke skulle være et sted der kun noen utvalgte skulle få tilgang til kunnskap, men derimot en arena for alle for å øke velferden for hele landets befolkning. Her møtte han mye motbør fra både kolleger og politikere.

Suresh Raj Sharma begynte likevel å jobbe med høyere utdanning for alle ut fra hvordan han mente det burde bygges opp. Sammen med to medgründere etablerte han Kathmandu Valley College (KVC) i 1985.

Tiltaket så populært at gründerne begynte å planlegge et selvstendig universitet.

Langsiktig planlegging startet, både for å skaffe finansiering, statlig godkjenning, tomteareal og bygningsmasse – og bygge opp en fagportefølje. Det var her at Norge og daværende NTH kom inn i bildet. Rektor Inge Johansen ble i 1993 invitert inn som rådgiver i prosessen med å bygge opp en studieplan for tekniske fag.

Undervisningen i tekniske fag var klar til å starte opp i september 1994, som den første ingeniørutdanning i Nepal på universitetsnivå innen elektro, maskin og data.

Siden har samarbeidet mellom NTNU og Kathmandu University, og etter hvert Dhulikhel Hospital, utviklet seg mellom flere fagmiljøer, hvor vannkraft og helse har vokst fram som de viktigste områdene.

Lenker til Gemini-artikler om samarbeidet mellom NTNU/St. Olavs hospital og Nepal:

 Tidligere NTNU-julegaver

NTNU har siden 2009 gitt en julegave til en veldedig organisasjon, på vegne av ansatte. Julegaven er knyttet til NTNU gjennom universitets mål og verdier, og/eller relevant for noe NTNU jobber med og har fokus på.

2019– The Ocean Clean-up
2018 – Flyktningehjelpen
2017 – Ingeniører uten grenser
2016 – Capa Care
2015 – Nepali Med
2014 – Malala Foundation
2013 – Streetlight
2012 – Røde Kors: ABC redder barna
2011 – MedHum (medisinstudentenes humanitæraksjon)
2010 – Scholars at Risk (SAIH)
2009 – Redd Barna ABC