NTNU åpner opp igjen for utveksling til Europa våren 2021, etter tidligere å ha kansellert all utveksling til hele verden. Landene det åpnes for er EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Endringen gjelder for bådutreisende studenter og innreisende studenter til NTNU. 

To kvinner tar en selfie når de er utenlands. Foto.

Reiser i forbindelse med utveksling betraktes som nødvendige, og utreise vil dermed ikke være brudd på norske myndigheters reiseråd.   Illustrasjonsfoto.

 Skrevet av: Bjørg Danielsen, kommunikasjonsavdelingen, NTNU

– Vi er svært glade for at våre studenter igjen kan dra på utvekslingsopphold.  For et internasjonalt universitet som NTNU, er studentmobilitet høyt prioritert. Vi ønsker at våre studenter får anledning til å bli kjent med et nytt land, få innsyn i dette landets språk og kultur og ikke minst skape seg et internasjonalt nettverksier rektor Anne Borg. 

Unntaket er studentutveksling ved Fakultet for medisin og helsevitenskap som involverer deltakelse/opphold i helsetjenestene eller tilsvarende våren 2021, som fortsatt er avlyst. Dette gjelder praksisstudier, feltstudier, uketjeneste, hospitering og tilsvarende opplegg som instituttene ved fakultet har etablert for mobilitet for studenter, og er videreføring av tilsvarende vedtak for høsten 2020. 

NTNU utsetter søknadsfrist  

Studenter som ønsker å søke utveksling har fått utsatt søknadsfristen til 21september 2020Unntaket er studenter som skal søke til NederlandUniversity of SouthamptonStockholms UniversitetHaskoli IslandsAarhus UniversitetKøbenhavns UniversitetKADK (kunstakademiet i Kbh) og Universidade Nova de Lisboa. Her er søknadsfristen fortsatt 15.09.2020  Dette er fordi NTNU må forholde seg til lærestedenes egne frister. 

De som har søkt om utveksling til land utenfor Europa har nå mulighet til å endre sin søknad til kun å gjelde land i Europa. 

 Land utenfor Europa 

Usikkerheten rundt korona-situasjonen gjør at all ordinær studentutveksling til land utenfor Europa ikke vil bli gjennomført våren 2021Dette gjelder både innreisende og utreisende studenter.  

Beslutningen skjer med grunnlag i uforutsigbarheten som covid-19 pandemien medfører, der det vil være større risiko forbundet med utveksling utenfor Europa enn innenfor. Dette er knyttet til usikkerhet som gjelder avlysninger fra vertsuniversitetets side, endringer i innreisebestemmelser, usikkerhet om reisekostnader og skolepenger og tilgang til helsetjenester 

–  NTNU kan ikke garantere gode rammer for utvekslingsopphold utenfor Europa og det er for mange usikkerhetsmomenter slik situasjonen er nå, forklarer leder for internasjonal seksjon, Anja Linge Valberg. 

NTNU vil dessverre heller ikke ha mulighet til å ta imot utvekslingsstudenter fra NTNUs partneruniversiteter utenfor Europa.  

Flere partneruniversiteter utenfor Europa har allerede besluttet å avlyse studentutveksling.   

Kontakt

Spørsmål fra presse kan rettes til prorektor for utdanning, Marit Reitan.