Trenger du noen å snakke med i en studenthverdag som også dette semesteret vil være preget av covid-19?

Denne uken åpnet Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim en egen bekymringstelefon for studenter. Dette er en «grubletelefon» der studentene kan ringe vedrørende tanker de har knyttet til koronapandemien. Her får de muligheten til en prat, får råd eller svar på spørsmål de måtte ha.

– Telefonen prøves ut i noen uker for å sjekke behovet. Hvis det viser seg å bli stor pågang kan tjenesten videreføres, og da kanskje også med helsepersonell, forteller Gustav Østerberg Øverli, direktør for velferdstjenester i Sit.

Telefonnummeret til «Grubletelefonen»  er 485 04 650

Telefonen vil være åpen hver ukedag fra kl 10.00 – 12.00.

Marianne Karlsen er rådgiver i Sit. Foto: Kjersti Lunden Nilsen/NTNU

Samtaletilbud

Marianne Karlsen leder et team med rådgivere i Sit som hver dag sitter klare mellom 10.00 og 12.00 for å snakke med studenter, enten du befinner deg i Gjøvik, i Ålesund eller i Trondheim.

Karlsen har selv hatt mange samtaler med studentene. Samtaler som handler om de mer psykososiale sidene ved koronasituasjonen.

– Vi opplever at mange av studentene våre har forskjellige utfordringer i kjølvannet av koronasituasjonen, som ikke nødvendigvis handler om bekymring for smitte, forteller rådgiver i Sit, Marianne Karlsen.

Karlsen understreker at dette ikke er en helsetelefon, men har følgende råd til studentene:

– Hvis de er usikre på hvor de skal henvende seg, kan de ta kontakt med oss. De får kanskje ikke svar på alt, men de får i alle fall noen å snakke med som kan gi noen avklaringer og hjelpe deg videre. Vi er her for studentene, uansett hva de måtte trenge av støtte, legger hun til.

Lav terskel

Direktør for velferdstjenester i Sit, Gustav Østerberg Øverli, forteller at det er det samme telefonnummeret som ble brukt i vår, da Sit opprettet linjen første gang.

– Vi har mange tilbud til studenter som føler seg ensomme, eller som trenger noen å snakke med. Og skulle det være behov for ekstra støtte kan vi sørge for at de får den hjelpen de trenger, sier han.

Nå når et nytt semester er i gang, og NTNU har fått mange nye studenter i alle de tre studiebyene, opplever de på nytt at det er behov for å ha et slikt tilbud.

– Mange studenter har spørsmål som er relatert til koronasituasjonen. Kanskje trenger de bare å lette litt på trykket i det som har blitt en annerledes studiehverdag, og da kan det være lavere terskel for å ringe til oss, avslutter Øverli.