Skrevet av Anne Katharine Dahl

NTNUs styre har i dag behandlet tilsetting av viserektorer i Ålesund og Gjøvik for en ny fireårsperiode fra 1. august. Annik Magerholm Fet får fortsette i jobben i Ålesund, mens Nils Kalstad tilbys stillingen etter Jørn Wroldsen i Gjøvik.

Annik Magerholm Fet fortsetter som viserektor i Ålesund

Styret har vedtatt å tilby Annik Magerholm Fet stillingen som viserektor ved NTNU i Ålesund for en ny periode på fire år fra 1. august 2021. Hun har hatt samme stilling siden 2017.

Annik Magerholm Fet har siden 1999 vært professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved NTNUs Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og har også en tilsvarende tilknytning til Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund. Fra 2014-2016 var hun direktør og faglig leder for NTNUs strategiske satsingsområde Bærekraftig Samfunnsutvikling.

Fet leder flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljøledelse, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft.

Hun har deltatt som observatør i FNs Internasjonale Ressurspanel (UN IRP), og vært aktiv i flere andre nasjonale og internasjonale organisasjoner med fokus på å utvikle samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Annik Magerholm Fet er styremedlem i Initiativ Vest, som har som mål å utvikle samarbeid mellom Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Andre styreverv er for Sustainable Development Solutions Network – Northern Europe (SDSN NE), Polaris Media Nordvest, Ålesund Kunnskapspark, Møreforsking Ålesund AS, Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM), Ocean Training AS og GCE Blue Maritim.

Rektor Anne Borg sier i en kommentar at hun er svært tilfreds med at Annik Magerholm Fet er tilsatt i en ny fireårsperiode. – I sin tid som viserektor, har hun lagt ned mye arbeid i å samle laget ved Campus Ålesund og å bidra til at NTNU er en synlig aktør og kompetanseleverandør i regionen. Det tette samarbeidet med arbeidslivet er et kjennetegn for NTNU i Ålesund, sier NTNU-rektoren.

Nils Kalstad tilbys stillingen som viserektor ved NTNU i Gjøvik

NTNU-styret tilbyr Nils Kalstad stillingen som ny viserektor ved NTNU i Gjøvik for en periode på fire år fra 1. august 2021. Førsteamanuensis Nils Kalstad er i dag instituttleder for NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og koordinerer aktiviteten Center for Cyber and Information Security.

Kalstad er utdannet sivilingeniør ved Institutt for matematiske fag (NTNU) og har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Institutt for informatikk (Universitetet i Oslo).

Han har tidligere vært dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk (AIMT) ved Høgskolen i Gjøvik, og fortsatte i samme stilling da HiG ble fusjonert med NTNU i 2016.

Nils Kalstad er styremedlem i forskningsinstituttet NORSAR og i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Rektor Anne Borg sier i en kommentar at hun er svært tilfreds med ansettelsen av ny viserektor i Gjøvik. – Jeg vil først takke Jørn Wroldsen som i stillingen som viserektor har lagt ned et formidabelt arbeid i å utvikle laget og synliggjøre NTNU i Gjøvik som en viktig aktør og kompetanseleverandør i regionen.
– Om Nils Kalstad nå takker ja til å overta roret, er jeg trygg på at han vil være en dyktig og utadrettet ambassadør for fagmiljøene våre både lokalt og nasjonalt. Jeg vil sette stor pris på å samarbeide med ham i årene som kommer, sier NTNU-rektoren.