Rektor Anne Borg ble utnevnt til æresmedlem av Studentersamfundet i Trondheim på festmøtet 17. mai, for sin innsats for studentene og studentfrivilligheten. – Som både dekan, prorektor og nå rektor har Anne Borg virkelig vist seg som en forkjemper for studentene, heter det i begrunnelsen.

Å være æresmedlem av Studentersamfundet henger høyt og loven omtaler æresmedlemskapet slik: Personer som ved sin innsats i politikk, kultur eller i samfunnslivet for øvrig har gjort seg særlig fortjent til dette, kan innbys som æresmedlemmer av Studentersamfundet etter innstilling fra Styret.

Samfundet har gjennom tidene bare utnevnt 16 æresmedlemmer. På listen finner vi Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre, Edvard Moser og May Britt Moser, samt Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen – også kjent som Knutsen og Ludvigsen.

-En god støttespiller for studentene

Æresmedlemskapet ble vedtatt av Storsalen på generealforsamlingen tidligere i vår.

I begrunnelsen heter det blant annet:

“Som både dekan, prorektor og nå rektor har Anne virkelig vist seg som en forkjemper for studentene og særlig studentfrivilligheten. Som prorektor opplevdes hun alltid som en alliert i sakene studentene hadde hos NTNU, og lyttet til våre behov. Hun ble innsatt som rektor i et år der fokus på studentvelferd og trivsel i studiebyen har vært viktigere enn noen gang tidligere. Anne har hatt fokus på hele studenten, ikke bare studenten på campus.

Når studentene har vært i hardt vær i media, har hun gjentatte ganger vært ute og forsvart og forklart for å nyansere bildet. Dette har vært utrolig viktig, og er ikke en selvfølge av enhver rektor. Videre ønsker vi å gi Anne Borg æresmedlemskap som en takk for den fantastiske jobben hun har gjort opp mot Samfundets nybygg. Hun har vist et stort personlig engasjement for saken, vært en viktig og tydelig støttespiller for oss opp mot andre aktører, og har jobbet for dette også når ingens ser på. Igjen er det fokuset på at studentene også skal trives i studiebyen utenfor sitt campus som har blitt vektlagt. Dette endte med at hun bevilget 40 millioner til prosjektet fra rektors egen pott, som gjør at vi i november endelig kan realisere nybyggprosjektet vi har snakket om siden 1953. Det ville ikke gått uten engasjementet til Anne.”

– Vises på bunnlinja
Anne Borg var i sin studietid aktivt medlem i både Snaustrinda spelemannslag og Studentersamfundets symfoniorkester, hvor hun var med i både UKA 79, 81 og 83.

I sin takketale sa hun at kjærligheten til det røde runde huset, er en kjærlighet som varer livet ut. Hun understreket at det likevel ikke er hennes personlige forhold til Samfundet som ligger bak  engasjementet.

– Som rektor er jeg helt overbevist om at en investering i studentfrivillighet kaster av seg i form av en bedre hverdag for NTNU-studentene. Det vises på bunnlinja, som en næringslivsleder kanskje ville sagt. Og bunnlinja vår, den er gjennomføring, minst mulig frafall og ikke minst – at de beste unge hodene søker seg til Trondheim og til NTNU, sa Anne Borg i takketalen.

Hun siterte også en tidligere UKErevy-sang, signert Idar Lind: “Det umulige e mulig”. – Dere har hele tiden visst at det var mulig å bygge deres eget Soria Moria slott. Nå vet vi alle at det ikke bare er mulig. Det kommer et tilbygg, og det kommer til å bli veldig, veldig bra, sa NTNU-rektoren og det nyslåtte æresmedlemmet av Studentersamfundet.

Skrevet av Anne Katharine Dahl