Plast er et farlig materiale for havet, og mikroplast er et stort problem. Nå har elever fra Spjelkavik videregående skole fått oppleve å være forsker for en dag, samtidig som NTNU har fått viktige data om mikroplast i hav, og i maten for fisk og sjøfugl utenfor Ålesund. Hvilke typer mikroplast finnes i mat som vi kanskje spiser, og hvilke mengder dreier det seg om?

personer ved vann

Elevene henter opp sedimentprøver fra Lillevannet.
Foto: Christina Hellevik/NTNU

– Dette prosjektet bruker «Citizen science,» eller folkeforskning, til å samle data som kan brukes i reell forskning, samtidig som det gir et innblikk i forskningsmetoder,  forteller rådgiver ved NTNU Christina Hellevik.

Elevene blir også gjort bevisste på problemet med plast, ikke minst når det gjelder klærne vi bruker, og mikroplast som lekker fra klærne.

– Ungdommene måtte forberede seg til feltarbeidet denne dagen med å velge klær som ikke inneholder syntetiske materialer, for å unngå å kontaminere prøvene, sier Hellevik.

Et godt stykke arbeid ble utført av forskerspirene, som forsøkte å finne svar på plastspørsmålene. Etter å ha hentet opp sedimentprøver fra Lillevannet, Brusdalsvatnet og Borgundfjorden ved Sandingane, ble disse lagt i en saltløsning. Deretter ble prøvene filtrert gjennom kaffefilter og studert under UV-lys.  Oppdraget i dette prosjektet gikk ut på å registrere vekt og mulige typer mikroplast. Det kunne være for eksempel plastfiber fra tau, klær eller andre kilder.

Mindre mystisk med forskning

person analyserer fisk

Makrell og hyse ble analysert for spor av mikroplast i magesekk.
Foto: Christina Hellevik / NTNU

– Ved å benytte folkeforskning gjør man forskning litt mindre mystisk og utilgjengelig.

I følge Christina Hellevik vil samarbeid mellom akademia og «folk i gata» også gjøre det også mulig å gjennomføre store oppgaver, som å for eksempel å telle mikroplastpartikler. Det gjør det også lettere å dekke et større område.

– En forsker alene har ofte ikke så store ressurser, så dette er et eksempel på et prosjekt hvor folkeforskning blir veldig viktig.

Dissekering av fisk og fugl

Dissekering av makrell og hyse stod også på agendaen, og foregikk under veiledning av ansatte ved NTNU; vitenskapelig assistent Jakob Cyvin og studentene Richard Bjørklund og Anne Aasen Kveberg.

Gjennom prosjektet har elevene her bidratt med verdifulle forskningsdata om mikroplast i hav, fisk og sjøfugl. Det samme opplegget vil bli gjennomført i november med elever fra forskerlinja på Fagerlia vidergående skole, og man vil da se på funn og resultater sammenlagt.