154 088 har søkt seg til høyere utdanning via Samordna opptak i 2021. 1596 av disse har NTNU i Ålesund som sitt førstevalg. Dette gir søkerrekord for Ålesund, med en økning på over 5% fra i fjor.  

Søkerrekord i Ålesund 

– Dette er veldig gode tall, og vi er glade for at NTNU i alle tre byer opprettholder statusen som Norges mest populære universitetsier viserektor Annik Magerholm Fet. – Ekstra gledelig er det å se en jevn økning for nesten alle studieprogrammene i Ålesund.  

Ikke bare Samordna opptak i Ålesund 

I tillegg har 343 søkere NTNU i Ålesund øverst på lista i lokale opptak. I Ålesund tilbys også forkurs for ingeniørutdanning, med 184 førsteprioritetssøkere i 2021. Til sammen har da 2123 søkere et studium ved NTNU i Ålesund øverst på sin liste. 

Lokale opptak gjennom alternative veier til ingeniørutdanning (Y-vei, TRES og 1-årig forkurs), er en del av opptaket i Ålesund. Ikke alle utdanningsinstitusjoner har dette tilbudet, og derfor er det mest oppmerksomhet rundt tall fra Samordna opptak i media og fra Kunnskapsdepartementet. Ved NTNU i Ålesund er det er satt av egne plasser i bachelorprogrammene for disse søkerne, og vi har derfor flere søkere enn det som kommer fram i oversikten fra Samordna opptak. 

Havrelaterte fagområder fremover 

 De studiene som er vanskeligst å komme inn på er de tre bachelorstudiene Nautikk med 5,4 søkere per studieplass, Shipping Management med 5,1 søkere pr plass og Biomarin innovasjon med 4,3 søkere per studieplass.  

– Vår posisjon blant havbaserte næringer blir lagt merke til blant søkerne, tror Magerholm Fet. – Vi ligger sentralt plassert mellom maritime og marine næringer, og vi er synlige i mange forsknings- og samarbeidsprosjekt. 

Jevne søkertall på økonomisk- administrative fag 

Bachelor i økonomi og administrasjon hadde økning i søkertall i fjor, og ligger stabilt gjennom mange år. I år er det også stabile søkertall. Årsstudium i økonomi og ledelse har en god økning i 2021, men Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse opplever noe lavere tall enn i fjor.  

Populær nykommer  

På Samordna opptak har NTNU i Ålesund en spennende nykommer: Automatisering og intelligente systemer, som har gode søkertall. Med hele 140 søkere til sammen gjennom Samordna opptak og lokale opptak, er dette tydelig en svært populær nykommer. 

Kompetanseheving innen helse  

Viserektor er særlig glad for at det blir mer populært med kompetanseheving innen helse. Master i helseledelse, som er et samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda har stor økning i søkertall.  

– Dette er kjempebra. Samfunnet trenger helseledere med spesialkompetanse, og det får de på dette studiet. Det er tett samarbeid med kommuner og helseforetak i masterstudiet, og det er svært relevant og aktuelt, sier hun.   

Bioteknologi har også økte søkertall, og har i år 2,2 søkere per studieplass.  

– Det er disse som lærer å fremstille nyttige produkter innen blant annet medisin og matvareproduksjon, som er spesielt aktuelt i tiden vi er inne i 

For øvrig er det noe nedgang på sykepleiestudiet, som dessverre er en nasjonal trend.  

Stor økning på masterstudier  

Til 2-årige masterstudier i Ålesund er det 728 førsteprioritetssøkere 

– Det er gode og stabile tall, og det er flott og viktig for regionen vi bor i med  kompetanseheving på masternivå, sier en fornøyd Annik Magerholm Fet. –  Vi ser spesielt en økning blant utenlandske søkere, og det er spennende at vi tiltrekker oss søkere fra hele verden.  

Masterutdanningene i Produkt- og systemdesign, Simulering og visualisering, Internasjonal business og markedsføring (siviløkonom) og Naval Architecture (Skipsdesign) har alle en god økning fra i fjor, og opplever stor internasjonal interesse.

Master i helseledelse, Master i avansert klinisk sykepleie og Master i operativ maritim ledelse undervises på norsk, og er stabilt populære studier.

Pressekontakt  

Viserektor Annik Magerholm Fet, tlf: 92 29 68 90 https://www.ntnu.no/ansatte/annik.fet  
Videreformidling til studenter: Kontakt Sissel Basso: tlf: 95 88 11 81 eller sissel.a.basso@ntnu.no 

Se pressemelding for hele NTNU