Det var god stemning når rådmann i Ålesund, Astrid Eidsvik og Björn Gustafsson, dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap, endelig kunne signere universitetskommunesamarbeidet. Foto: Ann-Kristin Haram Maridal/NTNU

 

Endelig ble det universitetskommune! Torsdag 30. januar ble første del av dette unike samarbeidet signert mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU) og Ålesund kommune. 

– Dette er en viktig dag for ansatte ved NTNU og innbyggerne i Ålesund, sa dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Björn Gustafsson.

– Fem kommuner er nå sammenslått til nye Ålesund, og det å bli universitetskommune er en viktig del av å bygge den nye kommunen, sa rådmann Astrid Eidsvik.

 

Økt behov for kvalifisert personale

NTNU og kommunen skal gjennom prosjekt Ålesund universitetskommune – smart helse og velferd, utvikle løsninger for å håndtere de store utfordringene innen helse og omsorg i årene som kommer. Antall eldre er økende samtidig som det er stor mangel på kvalifisert personale. Det er gjennom avtalen om universitetskommune nedsatt en gruppe som skal finne fram til gode prosjekter.

– Avtalen legger grunnlag for en videreutvikling av et allerede godt etablert samarbeid med kommunen, sier leder ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Svanhild Schønberg.

Gustafsson legger til at universitetet skal ta utgangspunkt i kommunens behov når det gjelder utdanning og forskning.

 

Universitet og nyskaping

– Nyskaping er en viktig del av grunnlaget i den nye kommunen, sier Eidsvik. Vi er glade for å få til et formalisert samarbeid med universitetet vårt, siden forskning er nøkkelen til nyskaping.

Prosjektet forplikter partene til å styrke samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og universitetsmiljøet.

Fornøyd gjeng (f.v): Annik Fet, Björn Gustafsson, Astrid Eidsvik, Svanhild Schønberg, Turid Hanken.

Mål med avtalen

I rammeavtalen som ble underskrevet står det at kommunene trenger kunnskap og kompetanse som ikke finnes i dag, for å løse sitt samfunnsoppdrag. Universitetskommunesamarbeidet skal utvikles, slik at en bedre dekker behovet for ny kunnskap i kommunehelsetjenesten. Målene er:

  • utvikle kunnskap som fremmer folkehelse og helseledelse
  • utvikle kvalitet og relevans i helseutdanningene for primærhelsetjenesten
  • styrke primærhelsetjenestens kompetanse på forskning og utvikling, og kommunen som arena for innovasjon.

Utviklingsarbeidet i Ålesund bør skje i samarbeid med NTNU i Trondheim og Gjøvik, står det i avtalen.

 

Samarbeid på flere fagfelt

– Det arbeides også med å inngå en avtale om universitetskommunesamarbeid med NTNU i Ålesund om «Smarte bærekraftige samfunn», forteller viserektor i Ålesund, Annik Fet. Denne delen av avtalen er planlagt å komme på plass i løpet av våren.

 

Skrevet av: Else Britt Ervik