En bildecollage som viser barn som spiller på instrumenter og en kvinne med barnevogn som betrakter en museumsutstilling. Foto.

Friske prosjektmidler går til 2 prosjekter ved NTNU og Det humanistiske fakultetet. Institutt for musikk får nå realisert sitt prosjekt om kulturskoler, mens Institutt for historiske og klassiske studier vil forske på museenes endrede funksjon i samfunnet. Illustrasjonsfoto/fotomontasje: Colourbox og Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-DIR) gir totalt 9,1 millioner kroner til prosjektene «Universitetskulturskoleprosjektet» (UniKuP) ved Institutt for musikk og «Museum, samfunn, deltakelse – grunnutdanning for noen, etter- og videreutdanning for andre» ved Institutt for historiske og klassiske studier (IHK).

HK-DIR (tidligere kjent som DIKU) lyste ut 84 millioner kroner til prosjekter som styrker utdanningenes arbeidsrelevans, studentenes læring og møter arbeidslivets behov.

Nå tildeles altså 9,1 millioner av disse midlene til 2 prosjekter ved Det humanistiske fakultet.

Midlene fordeles slik:

 • 5 millioner kroner til «Universitetskulturskoleprosjektet» (UniKuP) ved Institutt for musikk, NTNU.
 • 4,1 millioner kroner til prosjektet «Museum, samfunn, deltakelse – grunnutdanning for noen – etter- og videreutdanning for andre» ved Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU.

Jubel ved Institutt for musikk

Nora B. Kulset. Foto.

Nora B. Kulset, leder av Institutt for musikk. Foto: Berre/NTNU

Universitetskulturskoleprosjektet vil styrke arbeidslivsrelevans i høyere utdanninger som kvalifiserer til kulturskolen, og skape et forpliktende samarbeid mellom kulturskole, musikkutdanning og lærerutdanning.

– Nå er vi svært, svært glade! Disse midlene gjør at prosjektet nå kan realiseres, sier en fornøyd instituttleder Nora Bilalovic Kulset, ved Institutt for musikk.

Tilslaget på prosjektsøknaden er ifølge Kulset en bekreftelse på at direktoratet ser betydningen av et samarbeid der prosjektdeltakerne kan forske på kulturskolen og på de ansattes kompetanse.

– Universitetskulturskole-prosjektet er midt i hjertet av det vi driver med ved Institutt for musikk.
Instituttleder Nora B. Kulset

Nye muligheter åpner seg opp for prosjektet

– For oss er det disse pengene som gjør dette prosjektet mulig. Disse midlene var litt vinn eller forsvinn for prosjektet, konstaterer hun.

Og med fersk prosjektstøtte i ryggen åpner det seg noen muligheter.

Prosjektet utvikler blant annet en rekke kombinerte stillinger mellom kulturskole, grunnskole, Institutt for musikk og Institutt for lærerutdanning.

Det involverer også studenter på bachelor, master- og doktorgradsnivå, samt studenter med praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

– Prosjektet involverer en hel rekke aktører fra vårt institutt, fra Institutt for lærerutdanning, Trondheim Kulturskole og det frivillige musikk- og kulturlivet. Dette krever at vi sikrer oss dedikerte forskere, har mulighet til å flytte litt om på folk, endre innhold i stillinger og har sterke nok administrative muskler til å koordinere hele denne «balletten», påpeker instituttlederen.

Et prosjekt midt i hjertet av Institutt for musikks virksomhet

Siden Kulset startet som instituttleder ved Institutt for musikk våren 2019, har hun jobbet strategisk for å realisere universitetskulturskole-samarbeidet i Trondheim.

– Universitetskulturskole-prosjektet er midt i hjertet av det vi driver med ved Institutt for musikk. Nemlig å ta vare på menneskeslektens musikkultur, demokratisere kulturtilbudet, utvikle alles musikalitet, men samtidig utvikle og topptrene de som viser spesiell musikalsk modenhet, motivasjon og selvdisiplin nok til å kunne fortsette utviklingen mot et yrkesliv som musiker.

NTNU samarbeider fra før av godt med Trondheim Kulturskole. Kulset ser frem til å utforske og styrke dette samarbeidet ytterligere,

– Institutt for musikk ved NTNU har et særskilt tett og godt samarbeid med kulturskolen i Trondheim. Det er virkelig flott at vi nå endelig kan få tid til å åpne og studere mer av alt det som ligger i  spenningsfeltet og skjæringspunktet mellom kunstnere, lærere, hobbymusikere og superstjerner, sier Kulset.

Les også: Norsk kulturskoleråds omtale av tildelingen til universitetskulturskole-prosjektet

Mer om universitetskulturskole-prosjektet (UniKuP)

Prosjektet bygger på et etablert samarbeid mellom Trondheim kulturskole (TK) og NTNU (Institutt for musikk, IMU og Institutt for lærerutdanning, ILU), og kan realisere universitetsskoler også andre steder i Norge via tett dialog med Norsk kulturskoleråd.

De tre arbeidspakkene i prosjektet består av følgende temaer:

 1. Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole/ utøverutdanning og lærerutdanning
 2.  Instrumentalpedagogikk i det 21.  århundre
 3. Kunstutøving i helsefremmende perspektiv

Prosjektet er forankret i FNs bærekraftsmål, og det som organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) beskriver som ‘21st century skills’ og vil fostre god utdanning, livskvalitet og deltakelse på tvers av økonomisk, demografisk, sosial, kulturell og digital ulikhet.


Vil forske på museenes endrede funksjon i samfunnet

Jan Frode Hatlen. Foto.

Jan Frode Hatlen, leder av Institutt for historiske og klassiske studier (IHK).

Prosjektet «Museum, samfunn, deltakelse – grunnutdanning for noen, etter- og videreutdanning for andre» er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for historiske og klassiske studier (IHK), NTNU og Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK).

– Dette prosjektet kommer virkelig til å utgjøre en forskjell – faglig, for studenter og for sektoren.
Instituttleder Jan Frode Hatlen.

Instituttleder Jan Frode Hatlen er meget godt fornøyd med at prosjektet kom gjennom nåløyet og sikrer seg 4,1 millioner kroner.

– Først og fremst er jeg imponert over prosjektleder Insa Müller og alle samarbeidspartnerne hennes ved SNK, MiST (Museene i Sør-Trøndelag) og andre partnere både i Norge og Sverige. Prosjektgruppen og kollegene på studieprogrammet kulturminneforvaltning så at de kunne virkelig gjøre noe dersom de fikk støtte til prosjektet. Dette prosjektet kommer virkelig til å utgjøre en forskjell – faglig, for studenter og for sektoren, sier Hatlen.

Instituttlederen synes det er spesielt stas at instituttet har fått tilslag på akkurat programmet for arbeidslivsrelevans, noe som er svært viktig for både samfunnet og for studentene.

– Programmet for kulturminneforvaltning har jobbet godt med dette i mange år og vi har også andre studieprogram som vektlegger arbeidslivsrelevans og studentaktiv læring.

Insa Müller. Foto.

Førsteamanuensis Insa Müller leder prosjektet «Museum, samfunn, deltakelse – grunnutdanning for noen, etter- og videreutdanning for andre».

Forsterket samarbeid mellom NTNU og SNK ga uttelling

NTNU og Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) styrket samarbeidet sitt i 2021.  Prosjektleder Insa Müller har for tiden en delt stilling mellom Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU og SNK.

Hatlen trekker frem det styrkede samarbeidet mellom NTNU og SNK som en annen suksessfaktor for søknaden deres.

– Tildelingen av prosjektmidlene er også et resultat av samarbeidet mellom Stiklestad nasjonale kultursenter og Institutt for historiske og klassiske studier. Et viktig mål for samarbeidet mellom IHK og SNK er å bygge videre på den samlede kompetansen og ta en nasjonal rolle knyttet til utdanning og kompetanseheving innen fagområdet samfunnsdialog og samskaping på museum. For instituttet, Det humanistiske fakultet og Stiklestad nasjonale kultursenter, betyr dette at den forsterkede fellessatsingen våren 2021 allerede har båret frukter. Jeg tror at vi har tenkt klokt om det forsterkede samarbeidet mellom IHK og SNK, sier instituttlederen.

Mer om prosjektet

 • Tar utgangspunkt i forskning på museenes endrede funksjon i samfunnet, Stortingsmelding 23 (2020-21) «Musea i samfunnet» om museene i samfunnet frem mot 2050, samt kandidatundersøkelser og periodisk evaluering av studieprogrammet kulturminneforvaltning ved NTNU.
 • Involverer i tillegg til NTNU og SNK, deltakere fra en rekke andre museer og kunnskapsinstitusjoner fra Norge og Sverige.
 • Endringene og mangfoldet i forventningene til museene krever en forskningsbasert og forskningsintegrert utdanning som samtidig er praksisrelatert, og gir kandidatene kompetanse til å aktivt bidra fra det øyeblikket de kommer inn i arbeidslivet.
 •  Svarer på behov både i førstegangsutdanning for universitetsstudenter og i etter- og videreutdanning for museumsansatte.
 • Kunnskapen som skal læres skal utvikles i samarbeid mellom forskere, museumssektoren og studenter.
 • Samtidig etablerer prosjektet et Nettverk for museumsutdanning som arena for kontinuerlig og systematisk dialog mellom studenter, utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet om kunnskaps- og kompetansebehov i dag og i fremtiden.