Tema var sirkulær økonomi når NTNU i Ålesund arrangerte bærekraftsdag 18. november.  Arrangementet fant sted i Ålesund kommune sin «United Future Lab,» som er tilknyttet FN`s Smart City program.

– Når jorden er full trengs det ny økonomisk tenkning, dersom man skal ha vekst. Vi trenger nye forretningsmodeller, sa Per Espen Stoknes, psykolog og førsteamanuensis ved BI.

Han har blant annet forsket på verdensøkonomien og miljøperspektivet, og presenterer analyser for framtidsscenarier.

Grønn vekst fremfor grå vekst

– Forbruket i form av penger, det må stige. Vi kan gjerne bruke penger på varer av god kvalitet, og mat av god kvalitet som krever lite ressurser. Det som må ned er ressursforbruket, og for eksempel produksjon av kjøtt og dyrefor er per i dag ikke lønnsomt for kloden.

I år har Stoknes utgitt boka «Grønn vekst,» som handler om bærekraftig økonomisk vekst i motsetning til grå vekst. Den grå industriveksten kommer med en økende kostnad for jordkloden og samfunnet.

– Det er en enorm sløsing, for eksempel med byggematerialer, forklarer Stoknes. Det er så omfattende at man nesten ikke kan se hvor sløsingen oppstår. Vi må dreie oss i retning grønn vekst, istedenfor grå.

Gjenbruk av byggmaterialer

– Det finnes allerede mye gjenbruksmateriale for byggebransjen på lager, forklarte Ieva Sibilla Strupule fra den nystartede bedriften Material Mapper. – Entreprenørene vet ofte ikke at materialene eksisterer, eller det er komplisert å få tak i det.

Gründerbedriften skal lage en digital løsning som gir en oversikt over tilgjengelig materiale, noe som gjør det enkelt for entreprenørene i mange kommuner å ta det i bruk.

Nye forretningsmuligheter

– Det er interessant å se nærmere på hvordan en kan bruke prinsipper fra sirkulærøkonomi til å løse miljøproblemer, sa viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet. – I Ålesund er det mange forskningsprosjekter rundt dette tema, som for eksempel plasten i fiskegarn.

Gjenbruk av bygningsmaterialer er et eksempel på hvordan sirkulær økonomi kan gi nye forretningsmuligheter.

– Å tenke miljø er ikke en kostnad og et ryddearbeid. På NTNU forsker vi på lønnsomhet i nye forretningsmodeller, som både jordkloden og vi trenger for å skape videre økonomisk vekst.

Tiden for å være gründer

Verden går i innovasjonsbølger. Nå har vi nettopp vært på en teknologisk topp, hvor giganter som Apple, Google og Amazon står for den største suksessen. Historien viser at det lages mest mulig verdiskapning ut i fra noe som allerede er en suksess, men så følger ikke gigantene med på nye innovasjoner.

– Nå er tiden for å være gründer, viser alle målinger som er gjort. Nå er tiden for nye innovasjoner, og det er sterke kommersielle drivkrefter for grønn vekst mot 2030, avslutter Stoknes.