Bilde av et barn foran en PC, med sensorer og ledninger festet til hodet. Barnet sitter med ryggen mot, og på skjermen vises en and.

NTNU + UConn = sant: Et NTNU-ledet prosjekt har fått INPART-midler til mastersamarbeid med Universitetet i Connecticut.

Språktilegnelses- og språkprosesseringslaben har fått bevilget 4,5 millioner kroner fra Forskningsrådet, til et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Connecticut. Sammen skal de styrke master- og PhD-utdanningen på avansert forskning på språkutvikling.

Eneste prosjektet med koordinator fra Humanistisk Fakultet

Professor Mila Dimitrova Vulchanova fra Humanistisk Fakultet ved NTNU koordinerer prosjektet.

INTPART er et program i regi av Forskningsrådet, hvor målet er å etablere og utvikle samarbeid med sterke fagmiljøer i en rekke prioriterte land. Programmet legger til rette for samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. NTNU fikk elleve av femti tildelinger.

EDULANG (Excellence in graduate education and research in the neurocognitive underpinnings of language development) er et samarbeid mellom NTNU og University of Connecticut i USA, som har forskningsledende miljøer innen språkutvikling og språklæring. Prosjektet ledes av Mila Dimitrova Vulchanova, professor ved institutt for språk og litteratur på NTNU. Dette er det eneste prosjektet med koordinator fra Humanistisk Fakultet ved NTNU.

Vil styrke master- og phd-utdanningen for avansert språkforskning

Formålet med prosjektet er, ifølge Mila Vulchanova, å utvikle samarbeid gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning. EDULANGs hovedmål er å styrke master- og phd-utdanningen på området avansert forskning om språkutvikling gjennom aktiv studentdeltakelse i PI-ledet forksningsprosjekter og intensiv kursing.

Professor Inge-Marie Eigsti ved University.of Connecticut, fra et foredrag på NTNU for to år siden.

Pengene skal brukes til intensive kurs hvert fjerde år, årlige workshops, mobilitet for studenter og undervisere, samt en stor internasjonal konferanse.

– Vi vil få til økt interesse blant humaniora/språk-studentene i relevant empirisk og eksperimentel forskning og bygge opp deres forskningsferdigheter, forsknings tankegang og øke «exchange of ideas» mellom 2 studentkulturer – vår egne studenter på HF/NTNU og amerikanske studenter ved UConn, avslutter Vulchanova.