Torsdag og fredag er det klart for høytidelig feiring av NTNUs nye doktorander. I år har 396 tatt doktorgraden ved NTNU. 233 av dem samles i to separate tilstelninger i Aulaen.

Skrevet av Rolf Ivar Svensli

Fredag er så mange 132 av dem til stede for å få diplom og ring tildelt av rektor Anne Borg. Så mange doktorander har aldri vært samlet på en og samme gang i Aulaen. Torsdag er det feiring med 101 ferske doktorer til stede.

Doktorgradene spenner som vanlig fra fagfelt som nanoteknologi, via hvordan giftstoffer fra skismurning avsettes i naturen, til hvordan tidligere tiders musikkframførelser kan gjenskapes nøyaktig. Felles for alle, uansett fagfelt, er at det ligger beinhardt arbeid bak. Og at den nye kunnskapen bringer fagfeltet framover.

Ærespris til investor-nestor

Det blir ikke doktorpromosjon ved NTNU uten at det samtidig utnevnes æresdoktorer og tildeles ærespris. Erik Must (født 1943) er ingen hvem som helst i norske investorkretser, og i år er det han som tildeles æresprisen. På NTNU er han kjent som en stor støttespiller for forskning. Gjennom et par tiår har han bidratt med 35 millioner kroner til satsingen på bioinformatikk ved NTNU. Han finansierte også det første professoratet i bioinformatikk i Norge. Institutt for klinisk og molekylær medisin (MH) har forslått Must som mottaker av årets ærespris, og de fastslår i sin innstilling at Musts mangeårige støtte har bidratt til at NTNU har blitt et ledende fagmiljø innen bioinformatikk.

Tre æresdoktorer

Under den første av ukas to promosjoner utnevnes Patricia Lago (født 1967) til æresdoktor ved NTNU. Hennes fagfelt er programutvikling. Lago er professor ved Vrije Universiteit i Amsterdam, og er en pioner innen programutvikling, programarkitektur og bærekraft. Lago betraktes som en kvinnelig rollemodell i et ellers mannsdominert område, og forskningen hennes er brukt på områder som smarte byer, digital transformasjon og digitalt helsevesen.

Lago har samarbeidet med NTNU siden 90-tallet. Det er Institutt for datateknologi og Informatikk (IE) som har foreslått hennes æresdoktorat.

Professor ved Oxford University,  Stephen Harrison (født 1960) har siden 90-tallet vært en verdensledende forsker på antikkens litteratur og tradisjon. Han regnes som en døråpner for NTNUs forskere og studenter ved Oxford University. I 2020 donerte Harrison store deler av sitt private bibliotek til NTNU Universitetsbiblioteket.

Det er Institutt for historiske og klassiske studier (HF) som har foreslått hans æresdoktorat.

Dierk Raabe (født 1965) studerte musikk i to år før han byttet til materialvitenskap. Han er direktør for et forskningsinstitutt ved Max-Planck Institut i Düsseldorf og professor i Aachen. Han er blant verdens ledende forskere innen materialteknologi. Han har i mange år vært opptatt av hvordan man kan utvikle materialer bærekraftig ved hjelp av simuleringsteknikker. Raabe har flere ganger gitt gjesteforelesninger ved NTNU.

Det er Institutt for materialteknologi og Institutt for fysikk (NV) som har foreslått Raabes æresdoktorat.