Tradisjonshåndverk – et fagfelt i oppsving

By |2022-06-13T14:37:00+02:0013. juni 2022|

Kunnskapen om de gamle håndverksmetodene forvitrer med årene. Hvorfor holder kirkespon på taket av Kvikne kirke i flere hundre år uten å råtne er nesten uforståelig. Vi trenger kunnskap for å finne ut hvorfor.

Redefinert campussamling, men fortsatt med ambisjoner

By |2022-06-10T15:07:23+02:0010. juni 2022|

NTNU har sammen med Statsbygg nylig levert alternativer for hvordan NTNUs campussamling kan gjennomføres på en rimeligere måte. Kunnskapsdepartementet bestilte rapporten som ble levert 25. mai. Ett av alternativene er 4 milliarder lavere enn rammen for det opprinnelige prosjektet, og gir NTNU et grunnlag å jobbe videre med. 

Festskrift til ære for Øyvind Helgesen

By |2022-06-07T08:49:26+02:004. juni 2022|

Øyvind Helgesen hedres for sin mer enn 30 år lange innsats i det økonomisk–administrative fagområdet. På NTNU i Ålesund har han vært en viktig pådriver for å skape den tette kontakten mellom akademia og det regionale næringslivet, og han hadde en avgjørende rolle i etableringen av sivilingeniørutdanningen.

Kobler på næringslivet

By |2022-06-04T16:03:20+02:004. juni 2022|

Med en tildeling på 15 millioner fra Sparebanken Møre blir TEFT-lab ved NTNU i Ålesund nå videreført. Satsningen har som mål å koble akademia og næringsliv for verdiskapning i regionen.

Go to Top