Som siste universitet i rekken av seks norske universitet og høgskoler, signerte NTNU fredag en ny avtale med Equinor i ytterligere fem år.

Gjennom akademiaavtalen støtter Equinor NTNU med 95 millioner kroner fordelt over fem år. I tillegg kommer det gaveforsterkning på en del av dette, slik at summer overstiger 100 millioner kroner.  Midlene skal dekke fire forskjellige satsingsområder:

  • Forskning og utdanning innenfor petroleumsfagene
  • Miljølaster på marine strukturer
  • Digitalisering innen energisystemer
  • Energiomstilling

Største noensinne

Equinor inngår nye akademiaavtaler med seks norske universitet og høgskoler fra 1.1.2019. Disse er NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Norges Handelshøyskole.

NTNU var den siste av disse som signerte avtalen for neste periode. De samme institusjonene har hatt tilsvarende avtaler i to femårsperioder allerede, men aldri har NTNU fått så mye støtte som nå.

– Denne akademiaavtalen mellom Equinor og NTNU, er den største avtalen om grunnforskning Equinor har inngått med et universitet noen gang, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

100 millioner i «frie midler»

Det meste av Equinors forskningsmidler brukes på oppdragsforskning, altså forskning der man løser kjente og definerte problemstillinger. Equinor har sikret seg rett til å bruke resultatene fra forskningen, men siden dette er akademiamidler vil resultatene av forskningen ikke tilhøre Equinor, men forskerne.

Vil sette spor

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, er svært fornøyd med avtalen som ble signert fredag. Han mener at tilgangen på ren energi for alle er en verdensutfordring som vil kreve enda mer samarbeid mellom verdensledende miljøer innen akademia og næringslivet.

– På NTNU tror vi på kunnskap.  Ikke bare for meg og deg – men for en bedre verden. Som universitet har NTNU sine egne mål, men sammen i denne Akademia-avtalen med Equionor kan vi nå få resultater som gir konsekvenser langt ut over våre egne virksomheter og landegrenser: nemlig ut i verden, sier Bovim.

Han tror at denne avtalen vil være viktig for fremtidig utvikling.

– Vi synes det er veldig gledelig at Equinor ønsker å satse så sterkt på kunnskapen fra NTNU. Derfor tror jeg også at akademia-avtalen mellom NTNU og Equinor har potensialet til å sette spor etter seg i fremtiden, sier han.