Damsikkerhet

Damsikkerhet

 

 


Optimalt vedlikehold

Optimalt vedlikehold

Illustrasjonsfoto: vedlikehold av vannkraftverk

Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologi

Tunnelmunning

Etter- og videreutdanningskurs (EVU)

Etter- og videreutdanningskurs (EVU)

 

Her presenteres EVU-kurs relevante for vannkraftbransjen.

Klikk på bildene til venstre for å navigere deg mellom kursene.