Studentinformasjon

 

Ved Fakultet for naturvitenskaptilbyr vi en rekke framtidsrettede studieprogram innen realfag og teknologi. Velkommen som mulig student ved Fakultet for naturvitenskap.

 

For søkere fra videregående skole

Studieprogram Grad Varighet
Biologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Bioingeniør (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioingeniør (Trondheim) Bachelor 3 år
Biologi og kjemi, realfag (Trondheim) Årsstudium 1 år
Biomarin innovasjon (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Trondheim) Master 5 år
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (Trondheim) Årsstudium 1 år
Fysikk (Trondheim) Bachelor 3 år
Fysikk og matematikk (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Kjemi (Trondheim) Bachelor 3 år
Kjemiingeniør (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Lektorutdanning i realfag (Trondheim) Master/lektor (samarb med IE-fak) 5 år
Materialteknologi (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Materialteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Matteknologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Medisinske og biologiske fag (Ålesund) Årsstudium 1 år
Nanoteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Olje- og gassteknologi (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år

 

For søkere med bachelorgrad

 

Studieprogram Grad Varighet
Aquatic Food Production - Safety and Quality (Trondheim) Master / Nordic 2 år
Biology (Trondheim) Master 2 år
Biotechnology (Trondheim) Master 2 år
Chemical Engineering (Trondheim) Master 2 år
Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Environmental Toxicology and Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 2 år
Innovative Sustainable Energy Engineering (Trondheim) Master / Nordic five tech 2 år
Marine Coastal Development (Trondheim) Master 2 år
Mat og teknologi (Trondheim) Master 2 år
Materials Science and Engineering (Trondheim) Master 2 år
Materialteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 2 år
Natural Resources Management (Trondheim) Master 2 år
Physics (Trondheim) Master 2 år
Polymer Technology (Trondheim) Master / Nordic 2 år

 

For søkere med mastergrad

Studieprogram Grad Varighet
Biofysikk Ph.d. 3 år
Biologi Ph.d. 3 år
Bioteknologi Ph.d. 3 år
Fysikk Ph.d. 3 år
Kjemi Ph.d. 3 år
Kjemisk prosessteknologi Ph.d. 3 år
Materialteknologi Ph.d. 3 år
Medisinsk teknologi Ph.d. 3 år

Samarbeidsforum

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og ledige stillinger blant Samarbeidsforumets medlemsbedrifter annonseres fortløpende på Jobbmuligheter