Studentinformasjon

Studentinformasjon

 

Ved Fakultet for naturvitenskaptilbyr vi en rekke framtidsrettede studieprogram innen realfag og teknologi. Velkommen som mulig student ved Fakultet for naturvitenskap.

For søkere fra videregående skole

For søkere fra videregående skole

Studieprogram Grad Varighet
Biologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Bioingeniørfag (Trondheim eller Ålesund) Bachelor 3 år

Biologi og kjemi, realfag (Trondheim)

Årsstudium 1 år
Biomarin innovasjon (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Trondheim) Master 5 år
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (Trondheim) Årsstudium 1 år
Fysikk (Trondheim) Bachelor 3 år
Fysikk og matematikk (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Havbruksingeniør (Trondheim) Ingeniør/Bachelor 3 år
Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Kjemi (Trondheim) Bachelor 3 år
Kjemiingeniør (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Lektorutdanning i realfag (Trondheim) Master/lektor (samarb med IE-fak) 5 år
Materialteknologi (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Materialteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Matteknologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Medisinske og biologiske fag (Ålesund) Årsstudium 1 år
Nanoteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Olje- og gassteknologi  Ikke opptak studieåret 2020/21 (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år

For søkere med bachelorgrad

 

For søkere med bachelorgrad

Studieprogram Grad Varighet
Biology (Trondheim) Master 2 år
Biotechnology (Trondheim) Master 2 år
Chemical Engineering (Trondheim) Master 2 år
Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Environmental Contamination and Toxicology Master 2 år
Environmental Toxicology and Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 2 år
Innovative Sustainable Energy Engineering (Trondheim) Master / Nordic five tech 2 år
Mat og teknologi (Trondheim) Master 2 år
Materials Science and Engineering (Trondheim) Master / sivilingeniør 2 år
Natural Resources Management (Trondheim) Master 2 år
Ocean Resources (Trondheim) Master 2 år
Physics (Trondheim) Master 2 år
Polymer Technology (Trondheim) Master / Nordic five tech 2 år

For søkere med mastergrad

 

For søkere med mastergrad

Studieprogram Grad Varighet
Biofysikk Ph.d. 3 år
Biologi Ph.d. 3 år
Bioteknologi Ph.d. 3 år
Fysikk Ph.d. 3 år
Kjemi Ph.d. 3 år
Kjemisk prosessteknologi Ph.d. 3 år
Materialteknologi Ph.d. 3 år
Medisinsk teknologi Ph.d. 3 år

 

SF -logo

Samarbeidsforum

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og ledige stillinger blant Samarbeidsforumets medlemsbedrifter annonseres fortløpende på Jobbmuligheter