Studentinformasjon

Studentinformasjon

 

Ved Fakultet for naturvitenskaptilbyr vi en rekke framtidsrettede studieprogram innen realfag og teknologi. Velkommen som mulig student ved Fakultet for naturvitenskap.

For søkere fra videregående skole

For søkere fra videregående skole

Studieprogram Grad Varighet
Biologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Bioingeniørfag (Trondheim eller Ålesund) Bachelor 3 år

Biologi og kjemi, realfag (Trondheim)

Årsstudium 1 år
Biomarin innovasjon (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Trondheim) Master 5 år
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (Trondheim) utgår høst 21 Årsstudium 1 år
Fysikk (Trondheim) Bachelor 3 år
Fysikk og matematikk (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Havbruksingeniør (Trondheim) Ingeniør/Bachelor 3 år
Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Kjemi (Trondheim) Bachelor 3 år
Kjemiingeniør (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Lektorutdanning i realfag (Trondheim) Master/lektor (samarb med IE-fak) 5 år
Materialteknologi (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Materialteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (Trondheim) Bachelor 3 år
Medisinske og biologiske fag (Ålesund) Årsstudium 1 år
Medisinsk og biologisk kjemi (Trondheim) (nytt 2021) Årsstudium 1 år
Nanoteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Olje- og gassteknologi (Trondheim) UtgåttIkke nye opptak  Ingeniør/bachelor 3 år

For søkere med bachelorgrad

 

For søkere med bachelorgrad

Studieprogram Grad Varighet
Biology (Trondheim) Master 2 år
Biotechnology (Trondheim) Master 2 år
Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Environmental Contamination and Toxicology Master 2 år
Environmental Toxicology and Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Health Management in Aquaculture (Flere campus) Master 2 år
Innovative Sustainable Energy Engineering (Trondheim) Master / Nordic five tech 2 år
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (Trondheim) Master 2 år
Materials Science and Engineering (Trondheim) Master / sivilingeniør 2 år
Natural Resources Management (Trondheim) Master 2 år
Ocean Resources (Trondheim) Master 2 år
Physics (Trondheim) Master 2 år
Polymer Technology (Trondheim) Master / Nordic five tech 2 år
Sustainable Chemical and Biochemical Engineering Master 2 år

For søkere med mastergrad

 

For søkere med mastergrad

Studieprogram Grad Varighet
Biofysikk Ph.d. 3 år
Biologi Ph.d. 3 år
Bioteknologi Ph.d. 3 år
Fysikk Ph.d. 3 år
Kjemi Ph.d. 3 år
Kjemisk prosessteknologi Ph.d. 3 år
Materialteknologi Ph.d. 3 år
Medisinsk teknologi Ph.d. 3 år

 

SF -logo

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og andre jobbmuligheter

Sommerjobber og ledige stillinger blant Samarbeidsforumets medlemsbedrifter annonseres fortløpende på Jobbmuligheter