GE Healthcare AS

Lindesnes fabrikker

GE Healthcare AS

GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker produserer grunnsubstanser til flere kontrastmidler som brukes i medisinsk billeddiagnostikk. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg, som ligger i naturskjønne omgivelser i fjæresteinene på Spangereid, i Lindesnes kommune.

General Electric (GE) er et av verdens største selskaper, og har en enhet som produserer kontrastmidler for medisinsk billeddiagnostikk på Spangereid i Lindesnes kommune. General Electric Company (GE) omsetter for 185 milliarder US dollar, og er representert i mer enn 160 land. GE Healthcare er en divisjon i GE som omsetter for 17 milliarder dollar i mer enn 100 land.

Vi har én felles målsetning: Et sterkt ønske om å omskape verdens helsetjenester. GE Healthcare er ledende innen utvikling av metoder for å undersøke og behandle pasienter. GE Healthcares ekspertise er dedikert til å diagnostisere sykdom tidlig, og bidra til å skreddersy behandling for den enkelte pasient.

Lindesnes fabrikker er GE Healthcares globale primærprodusent av røntgenkontrastmidler. Den ferdigproduserte grunnsubstansen sendes videre til sekundæranlegg i Oslo, Cork eller Shanghai, hvor den løses opp, filtreres, steriliseres og tappes på flasker.

ProdukteneIllustrasjonsbilde/FOTO
Ved bedriften produseres to forskjellige røntgenkontrastmidler; iohexol (Omnipaque®) og iodixanol (Visipaque®). I tillegg produseres ett MRI (Magnetic Resonance Imaging) kontrastmiddel, gadodiamid (Omniscan®) og tetrofosmin, grunnsubstansen til kontrastmiddelet Myoview®.

Røntgen brukes som en metode for å avbilde kroppen innvendig. Røntgen brukes bla til gjennomlysning av lungene, hjertet og andre indre organer.

Personell og Kompetanse
Ved årsslutt var det 366 ansatte ved bedriften, inkludert 11 lærlinger. Lindesnes Fabrikker er opptatt av å være en helsefremmende og god arbeidsplass. Vi har som mål å fremme et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle som jobber ved bedriften. Det er bla utviklet et eget introduksjonsprogram for nyansatte der den ansatte får egen fadder, egen opplæringsplan etc. På den måten sikrer vi at en nyansatt får en god introduksjon og blir tatt godt imot i bedriften.

Bedriften er opptatt av å være en kompetansebedrift, som satser på opplæring og kompetanseheving for de ansatte. Bedriften har et godt system for opplæring, etter- og videreutdanning. Av de ansatte har ca 45 % fagbrev og vi har ca 33 % med høyere utdanning, bachelor, master (siv.ing) eller doktorgrad.

Bedriften legger til rette for faglig og personlig utvikling av de ansatte gjennom den årlige medarbeidersamtalen.
Her gjennomgår leder og medarbeider oppgaver og videre karrieremuligheter. Det kan for eksempel være lederoppgaver, fagansvar, prosjektledelse etc. De ansatte kan også søke midler gjennom bedriftens personalutviklingsfond, for økonomisk støtte til kurs, konferanser, eller etter- og videreutdanning.

Produksjonsprosesser
Framstilling av kontrastmidler skjer over mange trinn. Produksjonen består av ulike syntesetrinn hvor produktene omdannes gjennom kjemiske reaksjoner fra et utgangsstoff til et råprodukt, og rensetrinn hvor produktene renses med hensyn på uønskede biprodukter og rester av kjemikalier brukt i prosessene.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Produksjonsprosessene som foregår batchvis, innebærer mange ulike operasjoner og betingelser for å oppnå produkt med ønsket kvalitet. Dette innebærer blant annet krystallisasjon, filtrering, membranprosesser, destillasjon og ulike tørkeprosesser.

Prosessene har altså et vidt spekter av ulike enhetsoperasjoner som stadig forbedres og optimaliseres. Det er i denne produksjonen mange av våre dyktige prosess-ingeniører har sitt daglige arbeid.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Fakta:

Fakta:

Lindesnes Fabrikker ble etablert i 1974 som en del av Nyegaard & Co. I perioden fra 1997 til 2004 var bedriften en del av Amersham plc, som da ble overtatt av det globale konsernet General Electric Company.

  • Siden 2005 har bedriften hatt en egen GE Womens Nettworkgruppe som bla hjelper kvinner til videre karriereutvikling.

Bilde av marie - startsiden

Bilde av Avdelingsingeniør Marie Smith som er ansatt ved GE Healthcare på Lindesnes, foto: Marianne Sjøholtstrand

Røntgenbilde, tatt med kontrastmidler

Illustrasjonsbilde/FOTO