GE Healthcare som Månedens Bedrift

GE Healthcare som Månedens Bedrift

GE Healthcare er en høyteknologisk- og medisinsk prosessindustri, som forsyner verdensmarkedet med basissubstans til fremstilling av kontrastmidler for røntgen og MRI.

Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg, som ligger i naturskjønne omgivelser i fjæresteinene på Spangereid, i Lindesnes kommune, hvor selve anlegget har eksistert i ca. 30 år. Ved årsslutt var det 366 ansatte ved bedriften, inkludert 11 lærlinger. Lindesnes Fabrikker er opptatt av å være en helsefremmende og god arbeidsplass, med mål å fremme et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle som jobber ved bedriften. Les mer om GE Healthcare AS...


Avdelingsingeniør Marie Smith

04.04.2009

Avdelingsingeniør Marie Smith

Marie Smith er 27 år, og er ansatt som avdelingsingeniør hos GE Healthcare på Lindesnes. Dette er Maries første jobb etter at hun for to år siden ble ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU.

Både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
Ved GE Healthcare arbeider Marie med selve driften ved produksjonsavdelingen på mellomprodukter. Produksjonsprosessen består av tre trinn, hvor hun aktivt deltar i de to første produksjonstrinnene. I tillegg arbeider Marie også med ulike utfordringer rettet mot selve driften, og hun er ofte "primus motor" ved innføringen av ulike prøvekampanjer. Marie høster mange erfaringer gjennom sin arbeidshverdag, hvor det stadig dukker opp nye problemstillinger som hun må sette seg inn i.
Les mer om Marie og hennes ulike arbeidsoppgaver under Ut i arbeid...

 

(Tekst og foto: Marianne Sjøholtstrand og GE Healthcare AS)

Bilde av marie - startsiden

Bilde av Avdelingsingeniør Marie Smith som er ansatt ved GE Healthcare på Lindesnes, foto: Marianne Sjøholtstrand