GE Healthcare AS

Intervju med Rebekka Hoholm

– Jobber som prosessingeniør hos GE Healthcare

Rebekka er 27 år, og har vært ansatt som prosessingeniør hos GE Healthcare siden januar 2013. Hun kommer opprinnelig fra Lyngdal, kun en halvtime unna. Hun kjenner derfor godt til Lindesnes fabrikker fra før – også gjennom diverse sommerjobber.

Rebekka var veldig spent i starten, for rollen som prosessingeniør viste hun heller lite om, men forventet at det var like greit som sommerjobb – og det ble det.  Det tok ikke lang tid før Rebekka fikk ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver, hun ble på en måte kastet ut i det. I de to årene som nå har gått føler Rebekka at hun har gjort ting hun egentlig ikke kan… Alt var nytt!
–    Dette var min første ordentlige jobb, med nye oppgaver og program. Jeg følte meg litt fortapt helt i starten, men jeg var godt nok rustet bare jeg fikk litt tid til å komme inn i det.  Heldigvis var terskelen lav for å spørre om hjelp, forteller hun.

Aldri to helt like dager på jobb

Rebekka trives kjempegodt og forteller at jobben hennes er veldig variert, den består av utrolig mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Rebekka ser blant annet etter trender og eventuelle avvik i produksjonen. Til dette arbeidet benyttes blant annet PC.  Analyser i produksjonen avdekker både eventuelle utfordringer i produksjonen og fremtidige problemer. Oppstår det kjemirelaterte problemer innhentes Rebekka. Hun starter da med å avdekke situasjonen i tett samarbeid med operatører.  Sammen undersøker de om noe lignende har skjedd før. En slik situasjon kan for eksempel starte med at operatører varsler om utfelling i produksjonen (noe har krystallisert seg ut i fra en løsning på feil tidspunkt i produksjonen). Da er det viktig å innhente relevant informasjon som:

•    Når skjedde det?
•    Når skulle det egentlig skjedd?
•    Skjedde det på samme tid som tidligere hendelser og kan det eventuelt fikses på
     samme måte?
•    I forhold til utstyr: må noe nytt bestilles, eller krever det andre tiltak
•    Hvilken konsekvens har dette på renhet av produktet og utbytte?
•    Har det konsekvenser for de som skal bruke produktet videre?

På dette stadiet innhenter de personell med relevant fagbakgrunn og erfaring.  Dette kan kreve konkrete forbedringer, forbedringer som er så omfattende at det blir til et eget prosjekt. Rebekka jobber av og til også som ansvarlig for produksjonen i prosjektsammenhenger. 

Rebekka føler at hun kan påvirke sine arbeidsoppgaver, hun mottar aksept for nye ideer og jobbløsninger. På denne arbeidsplassen er det rom for argumenter.


Studietiden ved NTNU

Rebekka ble ferdig med sin mastergrad i kjemi ved NTNU sommeren 2012, med spesialisering innenfor uorganisk kjemi. Dette takket være en engasjert lærer på videregående skole som påvirket hennes videre utdanningsvalg i livet. Rebekka hadde egentlig tenkt å bli forfatter eller journalist. Samtidig likte hun kjemi, og da læreren hennes sa:
–     ALLE kan skrive, men det er greit å ha noe å skrive om –  og gjerne med litt faglig tyngde!

Da ble Rebekka litt mer overbevist og falt etter hvert for dette argumentet, hun søkte på bachelorprogram i kjemi på NTNU. Bachelorprogrammet som var treårig ble spedd på med et toårig masterprogram i kjemi. Bachelorprogrammet i kjemi inneholdt litt av alle studieretningene, men en dyktig foreleser overbeviste henne om at studieretningen uorganisk kjemi var det kuleste.

Ny hverdag som student...

Når Rebekka ser seg tilbake minnes hun studietiden som en positiv opplevelse alt i alt. Men husker også all jobbingen som måtte investeres, det var lange dager på lab’n, og spesielt mye skriving mot slutten av studietiden. Positivt var det at hun fikk reise til Frankrike i forbindelse med skriving av masteroppgaven på slutten av masterstudiet. Der fikk de undersøke struktur og egenskaper til en katalysator som de selv hadde laget.  Det ble mye jobbing og lite søvn, men det var utrolig spennende.

Sommerjobb i studietiden ble inngangsbilletten

Rebekka hadde sommerjobb hos GE Healthcare, nær hjemplassen, både sommeren 2010, 2011 og 2012. Rundt påsketider i 2012, før hun var helt ferdig med sin mastergrad, tok GE Healthcare kontakt med henne. Hun fikk da tilbud om en sommerjobb, som hun startet på allerede tre dager etter sin masterpresentasjon. Dette var en siste sommerjobb som gikk over til å bli en fast stilling hos GE Healthcare. Rebekka forteller humoristisk at mange kolleger så veldig rart på henne utover høsten og våren 2013. Etter hvert kom det frem at de lurte på hvor lenge sommerjobben hennes egentlig varte… :)

Rebekka føler at hun bruker mye av kunnskapen, som hun tilegnet seg på NTNU. Detaljer fra masteroppgaven ble ikke veldig relevant, men det å kunne analysere informasjon, forstå prosessen og se på ting fra en annen synsvinkel ble viktig. Dette er erfaringer hun hadde med seg fra både lab og teori. Hun studerte både realfag- og sivilingeniørfag på NTNU, noe som har gitt henne veldig stor breddekunnskap.

Overgangen fra studier til arbeidslivet ble litt brutal.

Rebekka måtte plutselig stå opp halv seks hver morgen… en liten utfordring, spesielt om vinteren. Bortsett fra dette var alt utrolig positivt! Rebekka fikk en veldig spennende jobb, fri både kvelder og helger. Rett og slett ha tid til andre ting. Livet var plutselig blitt forutsigbart!


Bilde fra kontorplassen til Rebekka,