AKTUELT

Samarbeidsforum 2020

AKTUELT

Les hele artikkelen? Klikk på overskriftene for hver enkelt artikkel.


Grilling i Høyskoleparken

Grilling i Høyskoleparken

Linjeforeningen Volvox og Alkymisten arrangerte to dager med grilling for studenter som begynte på master i biologi, kjemi og bioteknologi høsten 2020. Corona-situasjonen gjorde at få internasjonale studenter fikk komme til Trondheim. 51 masterstudenter og 31 faddere- Da medie-kjøret stod på som verst, og nye restriksjoner på uteliv og NTNU kom, gjorde dette det vanskelig å arrangere alt vi hadde planlagt for de nye masterstudentene. Det kom derfor utrolig godt med å vite at vi hadde en så god samarbeidspartner i Samarbeidsforum som gjorde at arrangementet vårt "Grilling i Høyskoleparken" ble en kjempesuksess, forteller faddersjef Thomas Walmsley.  

I tillegg fikk hver masterfaddergruppe overskuddsmat fra grillingen til sine egne arragement i grupper. - Det var veldig populært, sier Walmsey. 
 

Ellers kan Walmsey fortelle at de nye masterstudentene være med på byvandring i sentrum og på campus, rebusløp, diverse ute-konkurranser, tur til Geitfjellet og Quiz!


Retningslinjer: Søknad om økonomisk støtte

Retningslinjer: Søknad om økonomisk støtte

– For linjeforeninger ved Fakultet for naturvitenskap

Det er mange ulike linjeforeninger ved NV-fakultetet, og Samarbeidsforum setter av en del av sitt budsjett for å støtte studentrelaterte aktiviteter. Dette beløpet kan variere noe fra år til år avhengig av andre budsjettposter. For 2020 er dette beløpet en samlet pott på 100 000 kr. Samarbeidsforum har som mål å sikre en jevnest mulig fordeling mellom de ulike linjeforeningene.

Søknadsfrister:

  • 1. februar
  • 1. mai
  • 1. oktober

Søknadskriterier: Søknaden må inneholde: linjeforeningens navn, kontaktperson, dato og sted samt beskrivelse av aktiviteten(e), målgruppe for aktiviteten, målet med aktiviteten og beløp.

Søknaden sendes tilSunniva Vikan med kopi til Eva Falch

Arkiv for aktuelle artikler ved Samarbeidsforum:

Arkiv for aktuelle artikler ved Samarbeidsforum: