REALiTETEN

Bak kulissene

– strålefysisk livredder

Legene kan redde livet til kreftsyke pasienter ved hjelp av strålebehandling. Men de hadde ikke klart det uten fysikere.

Sigrun Saur er strålefysiker ved kreftavdelingen på St. Olavs Hospital. Hun er ekspert på å vurdere hvilken stråleteknikk som passer for hver enkelt pasient.
– Jeg jobber i et tverrfaglig miljø som består av fysikere, leger, stråleterapeuter og ingeniører. Alle har forskjellig bakgrunn og kompetanse. Vi samarbeider for å gi pasientene den beste og mest optimale kreftbehandlingen.

Sigrun Saur valgte å ta en sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk, og hennes yrkesvalg er et bevis på at realfag kan brukes til det meste.
– Realfag gir en svært god basiskunnskap. Du er jo egentlig ikke utdannet til et konkret yrke, men kan likevel veldig mye om mange ting. I denne jobben må jeg lære litt etter litt, for ingen kan fortelle hvordan den skal utføres.

Sigrun er nå i gang med en PhD-utdanning (forskerutdanning) innenfor kreftforskning. Det betyr at hun skal forske på ett bestemt tema i fire år, samtidig som hun underviser studenter i «sitt» felt.
– Jeg har valgt å jobbe med strålebehandling av brystkreft, som er den hyppigste kreftformen hos kvinner, forteller Sigrun.

– Strålebehandling medfører at både kreftceller og friske celler dør. Det er derfor alltid en utfordring å finne ut hvor sterk dose hver pasient skal få slik at friske organer ikke blir skadet. Brystet ligger nær lunger, hjertet og det andre brystet. Målet med forskningsprosjektet er å utvikle teknikker som kan gi en «perfekt» dosefordeling som er skånsom for disse organene.

Antageligvis vil hennes arbeid være med på å forbedre behandlingsresultatene for de som får brystkreft i framtiden.

Sigrun Saur (31) er strålefysiker. Foto: Hanne Helgesen

Hva er egentlig strålebehandling?

Strålebehandling er en type kreftbehandling som dreper kreftceller ved å sende inn partikler med høy energi. Resultatet er at DNA-et i cellen blir ødelagt, og dør. Det finnes flere typer strålebehandling. Ved St. Olavs Hospital i Trondheim bruker de fotoner og elektroner – som har forskjellig «bruksområde»: Fotoner fører til at stråledosen trenger lengre inn i kroppen enn elektroner. Valg av metode avgjøres av hvor langt inne i kroppen kreftcellene befinner seg.