REALiTETEN

Nanoteknologi

– Bitte små partikler – enorme muligheter

Det snakkes om usynlighetskapper, intelligent medisin og

.

kvantedatamaskiner. Framtidsvisjonene for nanoteknologi kunne vært tatt rett ut av en science fiction-bok.

Men det er faktisk en realitet: Nanoteknologi kan gi oss en helt ny teknologisk virkelighet. Det vi ser nå, er starten. Og om femti år, sier forskerne, da kan det virkelig ha blitt sving på sakene.


Hva er nanoteknologi?
Avanserte ting krever avanserte materialer. Nanoteknologi handler om å manipulere ulike materialer helt nede på et atomnivå, og gir oss mulighet til å designe materialer som har den eksakte egenskapen vi trenger. I disse nanomaterialene er det strukturer (for eksempel partikler, lag eller tråder) som er veldig små i utstrekning: fra noen få til noen hundretalls nano­meter. Nettopp fordi strukturene er små, får de helt spesielle egenskaper, som er forskjellige fra egenskapene til materialer vi bruker i dag.

Hva er en nano?
En nanometer er en milliontedels millimeter, altså knøttlite. Størrelsen på et atom er på under en nanometer. Strukturene i nanomaterialer er for store til å beskrives av enkle atommodeller, men for små til å beskrives av klassiske teorier. Nanomaterialer er ikke noe nytt, selv om det virker sånn. Den nanovitenskapen vi kjenner til i dag, startet da forskere begynte å observere og manipulere molekyler – for det er nettopp denne manipuleringen som må til for at vi skal kunne nyttiggjøre oss nanomaterialene.

Nano for alle
Du trenger ikke studere nanoteknologi for å jobbe med nanomaterialer. Grunnlaget for nanovitenskap er biologi, fysikk og kjemi. Derfor er det ikke bare sivilingeniørstudentene i nanoteknologi ved NTNU som kan studere dette, men også biologer, kjemikere, fysikere og materialteknologer.

Nano i bruk
Ettersom nanoteknologi fortsatt er relativt upløyd mark, er det vanskelig å se for seg alle mulighetene. Et av de viktigste bruksområdene kan være innen fornybar energi, miljøteknologi og medisin. Nanoteknologi kan også gi oss biler, båter og fly produsert i lette materialer, slik at de derfor trenger mindre drivstoff enn i dag.

Et av de områdene innenfor nanovitenskap som vokser hurtigst, er bionanoteknologi. Det handler blant annet om hvordan «menneskelige» molekyler (proteiner og DNA) kan kombineres med nanomaterialer for å gi nye typer produkter. Nanoteknologi kan derfor få stor innvirkning på medisinsk teknologi.

 

 

Visste du at ...

  • «Nano» betyr milliarddel og stammer fra det greske ordet «nanos», som betyr dverg.
  • En nano-meter er det samme som en milliarddels meter, hvilket tilsvarer omtrent ti ganger diameteren til et atom.

På grunn av nanoteknologi kan du i framtida bære rundt på en knøttliten datamaskin med ekstremt stor lagringsplass. Bomullsgenseren du har på deg, blir ikke våt i regnet. Og selv om du ikke har vasket bilvinduene siden hydrogenbilen var ny, er de likevel skinnende rene...

Foto: © iStockphoto.com/Alwin Cooper.