REALiTETEN

Real France

– internasjonal drømmeutdanning

Trine Viveke Salvesen stappet kofferten full av drømmer, og dro til Frankrike.
– En kort reise hadde ikke vært nok. Jeg ville komme under huden på landet, og da må en bosette seg for en periode, sier Trine Viveke, som tok videregående skole i byen Bayeux i Frankrike.

– De har et annet skolesystem som nok er mer «gammel­dags» enn i Norge. Og det var hardt til tider, spesielt den første høsten. Men svært lærerikt!

Ettersom hun likte både «myke» og «harde» realfag (alt fra teknologi til matematikk), valgte hun fordypning i realfag det andre året.
– Lærerne satte sammen fagene slik at vi kunne oppleve, og erfare parallellene mellom ulike realfag. Vi lærte for eksempel om forbindelsen mellom biologi og geologi. Denne typen kunnskap gjør det enklere å forstå de store sammenhengene.

I tillegg til god realfaglig forståelse sitter Trine Viveke igjen med flere «bonuser» etter oppholdet.
– Jeg kan et fremmedspråk, noe som kommer godt med i et framtidig arbeidsmarked. Jeg fikk også mange franskevenner, som jeg fortsatt har god kontakt med.

Materialisert framtid
Vel hjemme i Norge bestemte Trine Viveke seg for å bli sivilingeniør, og studiestedet ble Trondheim og NTNU. Men det ble en utfordring å velge studieretning.

– Når en liker flere realfag, er valgmulighetene mange. Jeg gikk gjennom alle sivilingeniørut­danningene grundig, og fant ut at materialteknologi er en krysning av alle realfagene. Og det passet jo godt...

Trine Viveke har nå gjennomført to år av studiet, og trives svært godt.
– Alt vi omgir oss med, er laget av materialer. Det er spennende å lære hvordan de forskjellige er bygd opp fra atomnivå. Og det er slettes ikke bare tørr teori! Vi utfører mange forsøk og får håndtere materialene slik at vi ser hvordan de fungerer. Jeg har blant annet laget meg en kubjelle og en kniv...

En annen del av utdanningen Trine Viveke syns er bra, er fokuset på hva som skal skje den dagen hun er ferdig utdannet.
– Under studietiden er vi på ekskursjoner (besøk) i bedrifter, og dette gir god innsikt i hva materialteknologi er. Disse besøkene gir fagfeltet mening og viser at materialteknologer kan brukes til mye forskjellig.

«Materialetterforsker»
Selv om studentene har vært innom flere spennende bedrifter, har ikke Trine Viveke helt bestemt seg for hva hun har lyst til å jobbe med. Kanskje blir hun en «materialetterforsker» som studerer nye materialer, forbedringer og nye behandlingsmetoder? Eller kommer hun til å arbeide med miljøvennlige materialer?

– «Materialetterforsker» høres veldig spennende ut. Det handler blant annet om å studere alle tegn på svikt, overbelastning eller sprekkdannelser i materialer etter en ulykke. For å unngå gjentagelse er det viktig å vite eksakt hva som skjedde.

På dypt vann
Et annet område som Trine Viveke syns er spennende, er oljebransjen: Når et rør ligger på 1000 meters dybde i flere år, hvilke materialer bør det lages av for at transporten av olje og gass skal være optimal? Og hva om det ruster?

– Det er flere faktorer som må inn når vi jobber med dette: Skal røret være bevegelig eller ligge stille? Hvor stort trykk må det tåle, og hvilke temperaturer utsettes det for? Ved hjelp av spesielle metoder beregner materialteknologene alt dette på forhånd.

– Vi velger riktig materiale og gjør undersøkelser underveis. Gjennom arbeidet forhindrer vi kostbare materialødeleggelser og ivaretar sikkerheten for folk som jobber i oljebransjen. Det godt å se at vi kan bidra til å sikre liv, verdier og miljø gjennom kunnskapen vår.


Bilde av Trine Viveke Salvesen (22) skal bli sivilingeniør i materialteknologi. Foto: Hanne Helgesen