REALiTETEN

Står støtt

– i steintøft yrke

Ingjerd stryker hånda over en hvit, glatt overfl ate. Hun er ressursgeolog, og har spesialisert seg på marmor. I dag forsker hun på hvordan denne steintypen kan utnyttes bedre i papirindustrien.

Språk eller realfag?
I likhet med mange andre hadde Ingjerd vanskelig for å velge fordypning på videregående. For å være helt sikker valgte hun både realfag og språkfag. Som språk ble det russisk, og etter hvert bestemte hun seg for å bli tolk, og tilbrakte seks måneder i St. Petersburg for å utvikle seg videre. Men to år etter videregående kom tvilen snikende: Var det egentlig tolk hun hadde lyst til å bli? Ingjerd kom raskt fram til tre kriterier som måtte oppfylles i hennes framtidige
yrke:

• varierte arbeidsoppgaver
• arbeidsoppgaver både ute og inne
• en blanding mellom teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver

– Heldigvis hadde jeg realfagene fra videregående å falle tilbake på. De ble rett og slett en bra «backup» slik at jeg kom meg videre, sier Ingjerd. Etter å ha bestemt seg for å prøve noe nytt søkte hun seg inn på naturvitenskapelige fag ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og der fi kk hun fl ere tips om at geologi var et svært interessant fag. Etter å ha prøvd seg litt fram i faget falt endelig brikkene på plass: Det var berggrunnsgeolog hun ville bli!

Ressursgeologer – hva gjør de?
Deretter tok Ingjerd en mastergrad i geologi (studieretning ressursgeologi) ved NTNU i Trondheim, og fi kk seg en spennende jobb som ressursgeolog allerede et halvt år før hun var ferdig med studiene.
– Firmaet heter Hustadkalk AS, og er spesialister på å ta ut bergarter som inneholder kalk fra naturen. Hovedproduktet er marmor, det tar vi ut fra fl ere steinbrudd i Norge. Marmoren knuses og leveres som råstoff til produksjon av flere nyttige produkter som for  eksempel papiret i denne brosjyren, forteller Ingjerd, og legger til at glanset papir, som brukes i magasinblader, kan inneholde opptil 50 prosent marmor.

Ingjerd liker utearbeid, om sommeren får hun faktisk gå i fjellet – på «jakt» etter marmor!
– I tillegg er det alltid ulike oppgaver i steinbruddene, som for eksempel å overvåke marmorkvaliteten, forbedre uttaksmetoder og tegne GPS-kart. En annen viktig del av jobben innebærer planlegging av marmorbrudd slik at nærområdene skånes for støv og støy.
– Vi er også opptatt av at steinbruddet skal «se bra ut», forteller Ingjerd.

Forsker videre
I dag har Ingjerd gått litt videre i karrieren og startet på en ph.d.-utdanning ved NTNU. Her forsker hun på hvordan marmoren kan utnyttes mer effektivt i papirindustrien.
– Målet er å ha fokus på miljøet og se på mulighetene for å utnytte et allerede eksisterende marmorbrudd bedre, i stedet for å åpne nye brudd.

Bilde av Ingjerd Olden Bunkholt, utdannet som ressursgeolog ved NTNU, foto: Marianne Sjøholtstrand /NTNU

Visste du at

marmor er opprinnelig kalkstein som har blitt avsatt i havet når skjell og skalldyr har dødd og sunket til bunns? Når en kalkstein varmes opp så mye at den smelter - og så forsteines igjen - blir den til marmor.

Steinbra

Det er faktisk stein i det meste rundt deg: i lyspærer, papir, glass, maling, datamaskiner, mobiltelefoner, tannkrem, sminke, hårfarge (brunfarge krever kalium, som finnes i stein), softis (!), fiskeboller og paracet (som er tilsatt titanhvitt, som kommer fra en type stein som finnes helt sør i Norge, slik at de blir hvite)!