Masterutdanning

Fakultet for naturvitenskap

Masterutdanning

Bildekarusell

  • Materialteknologi
  • Biology, bilde av Gråmåker
  • Chemistry
  • Fysikk
  • Biotecnology

Relevante masterprogram

Med en bachlelorgrad kan du være kvalifisert til opptak på flere andre masterstudier ved Fakultet for naturvitenskap ved NTNU


Mastertilbud ved NTNU

Mastertilbud ved NTNU

Andre masterstudier på NTNU kan også være aktuelle for deg.
For en total oversikt, se www.ntnu.no/studier/alle. For spørsmål knyttet til andre masterprogram, ta direkte kontakt med ansvarlig fakultet.

(Det må søkes særskilt til alle 2-årige masterprogram gjennom NTNUs søknadsweb).