Trondheim Bioencapsulation Group - heading

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kapselgruppen

Kapselgruppen

Kapselgruppen (Trondheim Bioencapsulation group) er en tverrfaglig gruppe som består av folk fra to ulike forskningsgrupper ledet av henholdsvis Professor Gudmund Skjåk-Bræk og Professor Terje Espevik. Vår felles forskningsinteresse er utvikling av mikrokapsler som immunbarriære.

Målet vårt er å lage funksjonelle alginatkapsler for celleterapi. Hovedfokus er utvikling og forbedring av alginakapsler og gruppen er sammensatt av folk med kompetanse innen alginat, enzymatisk modifisering av alginat, kapselteknologi, immunologi, cellebiologi og endokrinologi. Kapselgruppen er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin og Insitutt for bioteknologi ved NTNU.

Kapselgruppen er også en del av The Chicago Project . Chicago Prosjektet er et tverrfaglig internasjonalt samarbeid sammensatt av eksperter innen ulike fagfelt som har som mål å finne en funskjonell kur for diabetes i den nærmeste framtid.