Toppbilde - podcast

Podkast


Om EnerSikt podkast

Logo EnerSikt

EnerSikt tar for seg energisystemet rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi finne ut hva en hurtig energiomstilling vil bety for ulike grupper i samfunnet. Vi vil høre om hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser. 

EnerSikt er produsert av FME CenSES og videreføres av FME Ntrans.