Hovedbilde på forside

Om NTRANS (på forsiden)

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) forsker på energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet.


 


Forskningspartnere

Våre forskningspartnere

 

 

Våre brukerpartnere

Våre brukerpartnere

 

 Industri og selskaper

Kommuner/fylkeskommuner:   Interesserorganisasjoner:  Infrastruktureiere/operatører: Etater og offentlige aktører:
 • Statkraft
 • BKK
 • Equinor
 • eSmart Systems
 • Powel
 • Becour
 • Nodes
 • Ruter
 • AtB
 • Jernbaneverket
 • Posten
 • Saga Fjordbase
 • Statsbygg
 • Hydro
 • Bergen kommune
 • Oslo kommune
 • Trondheim kommune
 • Kinn kommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Energi Norge
 • Norwep
 • Norges Lastebileierforbund
 • Maritim Forening S&F
 • Gassco
 • Ruter
 • AtB
 • Miljødepartementet
 • Enova
 • Innovasjon Norge
 • Gassnova
 • Miljødirektoratet
 • Statens Vegvesen
 • Kystverket