Logo NTRANS

 

 

Miljøvennlig energi

 

NTRANS er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME 

 

 

NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser.
 
– Dette skal vi gjøre i et samspill mellom samfunnsvitenskap og teknologi og i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning, sier senterdirektør og professor ved NTNU, Asgeir Tomasgard.
 

Velkommen til NTRANS Åpningskonferanse 24. oktober

Velkommen til NTRANS Åpningskonferanse 24. oktober

NTRANS, Norwegian Centre for Energy Transition Strategies, ble i mai tildelt status som FME, Forskningssenter for miljøvennlig energi fra Forskningsrådet. Du er hjertelig velkommen til å bli med og markere åpningen av NTRANS sammen med oss. Det blir servert lunsj. NB: Krever påmelding. https://bit.ly/2M1IGtU

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser

Torsdag 24. oktober starter arbeidet med senteret offisielt. Det blir åpning av senteret ved dekan ved det Humanistiske fakultet Anne Kristine Børresen, i tillegg til innlegg fra senterledelse, partnere til NTRANS, Olje- og Energidepartementet og Forskningsrådet.

Meld deg på her. Det er gratis å delta, men du må melde deg på hver post på programmet.

Arrangementet vil være på norsk.
Ved spørsmål: kontakt Hilde.wormdahl@ntnu.no eller katinka.satersdal.remoe@ntnu.no

Torsdag 24. oktober

STED: Erkebispegården, Trondheim, Kongsgårdsgata 7B

 
09:00-12:00: Åpning av FME NTRANS
 
09:00 – 10:30
Åpning ved dekan Anne Kristine Børresen, Det humanistiske fakultetet, NTNU
Introduksjon til FME NTRANS ved senterleder Asgeir Tomasgard
Innlegg fra statssekretær Liv Lønnum, Olje- og energidepartementet
Innlegg fra Tone Ibenholt, Forskningsrådet
Paneldebatt med ledere fra forskningsinstitusjonene. Panel: Anne Kristine Børresen og Monica Rolfsen, NTNU, Eli Aamot, SINTEF, Kenneth Fjell, NHH, representant fra UiO.
 
10:30 – 11:00: Pause (kaffe/frukt)
 
11:00 – 12:00
Innlegg fra brukerpartnere
 
12:00 – 13:00: Lunsj (fingermat, stående buffet)
 
13:00 – 17:00: Faglig program
Sesjon 1: RA 1 – Dyp avkarbonisering og samfunnsendringer (13:00 – 13:45)
Innlegg fra involverte parter og diskusjon 
Sesjon 2: RA 2 – Akselerert omstilling (13:45 - 14:30)
Innlegg fra involverte parter og diskusjon 
 
14:30 – 15:00: Pause (kaffe/te/kake)
 
Sesjon 3: RA 3 – Digitalisering og fremtidens energimarked (15:00 – 15:45)
Innlegg fra involverte parter og diskusjon 
Sesjon 4: RA 4 – Omstillingsbaner (15:45 – 16:30)
Innlegg fra involverte parter og diskusjon 
 
16:30 – 17:00: Avsluttende refleksjoner

 

PhD-stilling ledig i NTRANS

PhD-stilling ledig i NTRANS

Position: PhD Candidate - Department of Industrial Economics and Technology Management

Operations Research, Sustainable Mobility, Energy Systems

 

The PhD Candidate will analyze pathways to a sustainable mobility system.

The PhD Candidate will develop and extend mathematical programming models and use them for holistic analyses across transport, energy, other sectors, and the broader economy, in support of the transition to a sustainable, low-carbon transport sector.

The focus of the research will be on the transport sectors and the boundaries and interactions with other actors and sectors, and the energy system. Specifically, we wish to include sector interactions, environmental and climate effects, and to reflect consumer behavior such as technology choice and usage, and policy uptake.

 

Application deadline 15 Nov – apply via the website: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/176846/phd-candidate

Overrakk rapport til statsministeren

Overrakk rapport til statsministeren

NTRANS og Johan Hustad fra NTNU Energi overrak rapporten "Havvind - en industriell mulighet" til statsminister Erna Solberg under Høyres valgkampsåpning i Trondheim, tirsdag 6. august.

Statsministeren var svært interessert i å høre om de norske mulighetene innen flytende havind og hadde fått forståelse av at her har Norge store muligheter. 

Statsminister Erna Solberg får rapport om Havvind - en industriell mulighet fra Johan Hustad fra NTNU Energi

Rapport: Havvind - en industriell mulighet

Rapport: Havvind - en industriell mulighet

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

Forskningspartnere NTRANS

Forskningspartnere NTRANS

 

 

Brukerpartnere i NTRANS

Brukerpartnere i NTRANS

 

 Industri og selskaper

Kommuner/fylkeskommuner:   Interesserorganisasjoner:  Infrastruktureiere/operatører: Etater og offentlige aktører:
 • Statkraft
 • BKK
 • Equinor
 • eSmart Systems
 • Powel
 • Becour
 • Nodes
 • Ruter
 • AtB
 • Jernbaneverket
 • Posten
 • Saga Fjordbase
 • Statsbygg
 • Hydro
 • Bergen kommune
 • Oslo kommune
 • Trondheim kommune
 • Kinn kommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Energi Norge
 • Norwep
 • Norges Lastebileierforbund
 • Maritim Forening S&F
 • Gassco
 • Ruter
 • AtB
 • Miljødepartementet
 • Enova
 • Innovasjon Norge
 • Gassnova
 • Miljødirektoratet
 • Statens Vegvesen
 • Kystverket