Nyhet fra FME NTRANS

Nyhet fra FME NTRANS


Felles FME-forum for innovasjon

Eirik Medbø foran storskjermer med bilder av forumdeltakere
INNOVASJONSFORUM: Eirik Medbø leder innovasjonsforumet for FME-sentrene. Her fra desembermøtet. (Foto: Vibeke Ann Pettersen)

Felles FME-forum for innovasjon

I desember ble årets siste møte i FME Innovasjonsforum gjennomført.
– Jeg synes vi har fått til bra diskusjoner og deling av erfaringer på tvers av veldig ulike sentre, sier Eirik Medbø, som leder forumet.
 

(Publisert 5. januar 2021)

Et Teams-møte lyser opp en prosjektorskjerm på NTNU, og noen av landets fremste forskere på fremtidens energi-utfordringer er synlige på skjermen fra hvert sitt hjem eller kontor, klare for årets siste møte i FME Innovasjonsforum. I rommet sitter Eirik Medbø, innovasjonsleder i FME NTRANS og leder av forumet.

 I dagens møte skal vi snakke om hvordan mange av sentrene har jobbet for å fremheve innovasjon og samfunnsbidrag i midtveis-evalueringen av senteret sitt, og vi sette opp noen viktige temaer å se på til neste år, sier Medbø.

Ledere og innovasjonsledere fra de fleste FME-sentrene deltar i møtet, i tillegg til representanter fra Norges Forskningsråd. Forumet ble startet i 2019 etter initiativ og forarbeid av NTNU Energi og SINTEF Energi, for å styrke innovasjon og samarbeid på tvers av fagområder og forskningsinstitusjoner. NTRANS tok over lederrollen i forumet i 2020.

– Målet er å bli bedre på innovasjon – slik at forskningen vår kan bidra til utvikling hos brukerpartnere og samfunnet for øvrig.
– Innovasjon er mer enn en teknologi, et produkt eller en ny forretningsidé.

Innovasjon er mer enn en teknologi, et produkt eller en ny forretningsidé.

Innovasjoner er all type kunnskap som kan bidra til en positiv endring eller utvikling – enten det er i form av strategiske råd, ny forståelse, teknologi eller endring i samfunnsstrukturer og samarbeidskonstellasjoner, sier Medbø.

Tema i møtene er for eksempel hvordan sentrene bygger innovasjonskultur blant forskere og brukerpartnere, måler innovasjonsresultater og samfunnseffekt, samarbeider på tvers av partnere og fagområder, utvikler innovasjonskompetanse, og kommuniserer resultater og suksesshistorier. Møtene i forumet er preget av åpenhet om styrker og svakheter fra hvert senter, og ønske om å dele og lære.

Også dele den tause kunnskapen

– Jeg tror et forum som dette virkelig kan lykkes hvis vi også får til å dele den tause kunnskapen vår; halvferdige og ufullstendige tanker og idéer, i tillegg til mer eksplisitte og prosesserte rapporter, presentasjoner og resultater, sier Medbø.

I 2020 har forumet diskutert muligheter for innovasjonsarbeid i det nye EU-rammeprogrammet Horizon Europe, og hvordan de tekniske FME-sentrene kan fremheve innovasjon i den pågående midtveisevalueringen i sentrene. Deltakerne på møtet blir enig om noen arbeidsmål for forumet i 2021: Sentrene skal blant annet samle og dele «best practice» for godt samarbeid med partnere i industri og offentlig sektor, og jobbe med hvordan man kan synliggjøre effekten av ikke-teknisk innovasjon.

– Vi har mye å lære av hverandre. Alle har eget arbeid og egne initiativer, men ingen kan være verdensmester i alt. For å nevne noen eksempler, har FME ZEN utviklet en god struktur for oppfølging av innovasjoner. FME HydroCen har jobbet med å koble forskningen til de globale bærekraftmålene. FME CINELDI har jobbet med å se og drive fram system-innovasjon, innovasjoner som kan skape verdi i skjæringspunktet mellom ulike aktører.

I tillegg skal forumet invitere inn kunnskap og innspill utenfra:

– Vi ønsker å utvikle forumet videre gjennom å invitere inn personer eller aktører utenfra, for å få innspill til hvordan vi kan jobbe, eller nye samarbeidsmuligheter. Dette kan være industribedrifter, virkemiddel-aktører eller forskere med innspill og utfordringer som kan gi verdi til mange eller alle sentrene.

Besøk fra Renergy Cluster

I dag får forumet besøk av ledelsen i klyngen Renergy Cluster, som jobber tett på industribedrifter og oppstartsbedrifter. Ole Svendgård i Renergy Cluster forteller litt om klyngen, og hvordan de kan samarbeide med større forskningssentre.

– Én klynge kan ikke samarbeide med alle sentre, men det var et godt oppspark til en diskusjon om hvordan vi kan bruke klynge-samarbeid til å bidra til utvikling i industrien, sier Medbø.

Forskerne i Teamsbildet ønsker hverandre god jul og godt nyttår, og forsvinner etter hvert fra prosjektorskjermen.

– Jeg tror dagens møte gikk bra. Vi fikk snakket om noen verdifulle erfaringer og resultater, og klarte å trekke opp noen nye idéer og tematikker som vi kan få nytte av enten hver for oss, eller i fellesskap utover i 2021, sier NTRANS' innovasjonsleder.


Kontakt

For spørsmål, innspill eller ønske om å bidra til FME Innovasjonsforum, Eirik Medbø (NTNU-IØT)

 

Se flere nyheter fra NTRANS


Sosiale medier

Alle FME-sentrene

Alle FME-sentrene


Tekniske sentre:

 • Norwegian CCS Research Centre
  - FME NCCS
 • Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future 
  - FME HighEFF
 • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology
  - FME SuSolTech
 • Mobility Zero Emission Energy Systems
  - FME MOZEES
 • Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy
  - FME Bio4Fuels
 • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities
  - FME ZEN
 • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology
  - FME HydroCen
 • Centre for intelligent electricity distribution - to empower the future smart grid
  - FME CINELDI
 • Norwegian Research Centre on Wind Energy - FME NorthWind, oppstart 2021

Samfunnsvitenskapelige sentre:

 • INCLUsive Decarbonization and Energy transition
  - FME INCLUDE
 • Norwegian Centre for Energy Transition Strategies
  - FME NTRANS

 

Logo og lenke

Logo FME NTRANS

FME er kort for:


FME er kort for: 


Forskningssenter for miljøvennlig energi

 • FME er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. 

Les mer på Forskningsrådets nettsider