2002 – Ny fakultetsstruktur

2002 – Ny fakultetsstruktur

Da NTNU ble opprettet i 1996 ble virksomheten organisert i 11 fakulteter med Vitenskapsmuseet og Program for Lærerutdanning (PLU) på samme organisasjonsnivå. I august 2000 vedtok Kollegiet å starte et prosjekt med formål å vurdere fakultetsstrukturen ved NTNU. Bakgrunnen var press fra departementet, samt at man så et behov for å tilpasse NTNU de utfordringer man så komme i fremtiden med økende konkurranse fra andre norske og utenlandske universitet og private institusjoner. NTNU-ledelsen ønsket å ruste opp fakultetene ledelsesmessig slik at de kunne opptre med større tyngde overfor omverdenen. Ønske om å effektivisere administrasjonen veide også tungt.

Prosessen foregikk ikke uten turbulens. NTNU-ledelsen så det som viktig å vedta endringene i organisasjonen før neste rektorperiode begynte, siden de mente saken ville bli for tung for et nytt rektorat. I Gløshaugen-miljøet, som ble mest rammet av omstruktureringen, mente mange at universitetsledelsen hastet frem, og at en omstrukturering ikke var nødvendig på dette tidspunktet. I et åpent brev til ledelsen ba 137 professorer om at saken skulle utsettes i et år for å få gjennomført en fullstendig utredning. De store fagforeningene ved NTNU ønsket det samme. Mange fryktet at sivilingeniørutdanningens kvalitet og renommé ville komme til skade.

For Kollegiet veide imidlertid argumentet om å få saken raskt igjennom tyngst, og omstruktureringen ble vedtatt den 26. september 2001. Antall fakultet ble redusert fra elleve til syv, PLU ble innlemmet i Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) og Vitenskapsmuseets fikk en ny organisasjonsform. Museet beholdt et eget styre, men museets to institutter (arkeologi/kulturhistorie og naturhistorie) ble fordelt mellom Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT).

De øvrige fakultetene ble: Det medisinske fakultet (DMF), Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB), Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME), Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Har du funnet feil?

Se også

NTNUs historie


Tilbakemelding på innholdet

Kontakt oss via: kontakt@komm.ntnu.no