Ugelstadkulene verd to milliarder

Ifølge bladet Kapital (nr.18, 1994) har Dynal nå en samlet prislapp på over to milliarder kroner. I så fall er Ugelstadkulene, som utgjør grunnlaget for Dynal, tidenes største "oppfinnelse" fra NTH.

Professor John Ugelstad.
De første seks månedene i år omsatte Dynal for 61 millioner kroner, mot 41 millioner i samme periode i fjor. Overskuddet ble 11,2 millioner før royalties til eierne, mot 3,8 millioner kroner i 1993. Etter det Kapital erfarer har eierne tilført Dynal ca. 100 millioner kroner siden starten i 1986. Det gir mer enn en 20-dobling av investert kapital i løpet av åtte år, og er en av de beste industri-investeringene en kan vise til i Norge.

DYNO STIGER

Dyno er i dag priset til i overkant av fire milliarder kroner på Oslo Børs. Siden mars i år har kursen steget fra 140 kroner til dagens kurs på 170 kroner. Til sammenligning har totalindeksen på Børsen falt fra 670 til nær 580. Bekreftelsen på verdiene i Dynal kan være det som gir Dyno-kursen løft.
Dynal regner i år med en omsetning på 125 og 130 millioner kroner. det er 80 personer ansatt i morselskapet. I tillegg er det 40 personer ansatt i Dynals datterselskaper. Selskapet opererer med tre forretningsområder: Cellulær immunologi, molekylær biologi og mikrobiologi.

AK


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no