Studenter for fristilt NTH

74 prosent av de NTH-studentene som har deltatt i allmøter med avstemning over spørsmålet om hvorvidt NTH bør fristilles fra UNIT, sier ja til løsrivelse. Dette går fram av avstemningsresultatene fra allmøter ved åtte av NTHs ni fakulteter. 20 prosent av totalt 753 frammøtte (ca. 10 prosent av NTHs studenter) stemte mot, mens seks prosent stemte blankt, går det fram av en redegjørelse fra Studentutvalget ved NTH.
Mest overveldende var ja-flertallet ved Fakultet for marin teknikk, der 68 stemte for, ingen mot og bare to var avholdende. På nei-siden sto Fakultet for Arkitektur sterkest med 12 mot, 20 for og 4 blanke. Studentene ved Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap hadde ennå ikke avholdt sitt møte da Gløs gikk i trykken.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no