Statoils forskerpris til professor Anders Holmen

Statoils forskerpris for 1994 er tildelt professor Anders Holmen, Inst. for industriell kjemi for hans betydelige forskningsinnsats innen heterogen katalyse. Prisen på 150.000 kroner ble delt ut for fjerde gang. Den går til norske forskere som har prestert betydelige forskningsresultater innen fagområder med interesse for Statoils virksomhet. Prisen ble overrakt ved en høytidelighet 13.september under Statoils internasjonale forskningskonferanse i Trondheim. På bildet får Holmen (t.v.) prisen overrakt av forskningsdirektør Roar Andersen.
Anders Holmen har hatt hovedansvaret for å bygge opp et anerkjent internasjonalt forskningsmiljø på området katalyse av industrielle reaksjoner både ved NTH og SINTEF. Han har initiert forskning på kjemiske prosesser av vital interesse for Statoil innen petrokjemi, raffinering og gasskonvertering. Spesielt banebrytende er hans arbeid med koksing og deaktivering av katalysatorer. Innen oktanprosesser er det bygget opp et test- og utviklingslaboratorium som trolig er det fremste internasjonalt. I den siste tiden har han initiert oppbygging av et avansert overflatelaboratorium for analyse på atomært nivå.
Professor Holmen har gjennom undervisning på NTH bidratt til opplæring av de fleste av Statoils sivilingeniører med kjemi som fag.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no