Praksisutvalg nedsatt

Av Synnøve Ressem

NTH har fått et utvalg som skal arbeide for å skaffe flere og bedre praksisplasser for studentene og styrke kontakten mellom NTH og arbeidsmarkedet.

Tilbudet av praksisplasser varierer sterkt og mange NTH-studenter har store problemer med å skaffe seg relevant yrkespraksis. Mangelen på egnede praksisplasser er størst innen små og mellomstore bedrifter. For å bøte på dette har rektor Emil Spjøtvoll nedsatt et praksisutvalg som skal arbeide med å bygge opp et nettverk til relevante organisasjoner og det offentlige og private næringsliv.

MARKEDSFØRING

Utvalget skal ha overordnet ansvar for å markedføre praksissøkerne fra NTH. Det skal ta initiativ til å finne nye samarbeidspartnere og ivareta kontakten med sentrale aktører på jobbmarkedet. Utvalget skal være koordinator for all informasjonsutveksling og skal blant annet lage en oversikt over bedriftskontakter og erfaringene med disse. Målet er ikke bare å sikre studentene et tilstrekkelig antall plasser men også at kvaliteten skal være tilfredsstillende.

MEDLEMMENE

Overingeniør Cathrine Strømmen ved studieadministrasjonen er sekretær for utvalget. I samråd med utvalgets leder vil det også bli tilsatt en studentassistent. Utvalget består av fakultetsdirektør Erik Lund, professor Eystein Rødahl, daglig leder ved NIFs distriktskontor Turi Østerlie, siv.ing. Thorvald Carlson fra NHO og student Marte Vamnes. Oppnevningene gjelder fram til 30. juni 1997. Praksisutvalget hadde sitt første møte tirsdag 15. november.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no