Populærvitenskapelig pris

I tråd med NTHs målsetning om å formidle og spre kunnskap om egne og andres forskningsresulater til næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig, er det fra 1995 innstiftet en pris for populærvitenskapelig virksomhet. Prisen er på kr. 25.000 og kan tildeles den forsker ved NTH/SINTEF som har gjort en særlig innsats for å utbre kjennskap til sitt fag gjennom fremragende populærvitenskapelig virksomhet. Prisvinneren for 1995 vil bli utpekt av NTHs forskningskomité i samråd med informasjonsavdelingen. Den vil bli tildelt av rektor under årsmøtet til våren.


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no